Úvod >> Drobné ovocie >> Ríbezle a egreše >> Pestovanie čiernych ríbezlí

Pestovanie čiernych ríbezlí

Čierne ríbezle majú svoje špecifické vlastnosti, ktorými sa odlišujú od červených a bielych ríbezlí. Plody majú vyšší obsah nutričných látok. Môžeme o nich povedať, že sú koncentrátom vitamínov, minerálnych látok a látok špecificky účinných, ktoré priaznivo pôsobia na ľudský organizmus.

Aby nám čierne ríbezle bohato a pravidelne rodili, musíme urobiť správny výber kultivarov. Kultivary, ktoré pestujeme v našich záhradkách, by mali mať veľké bobule v dlhých strapcoch, aby sme zber mohli urobiť rýchlo a kvalitne. Plody na kroch čiernych ríbezlí po dozretí nevydržia a opadávajú. Z tohoto hľadiska je potrebné, aby sme pri väčšej výsadbe mali viac kultivarov s postupným časom dozrievania plodov v 2 až 4-dňových intervaloch.

V záhradkách odporúčame pestovať kultivary a hybridy so vzrastenými, primerane zahustenými krami, ktoré majú vysoký stupeň samoopelivosti a vysoký stupeň rezistentnosti proti mrazom v dreve a kvete. Tie kultivary, ktorých výhonky alebo celá nadzemná časť kra často v zimnom období a v predjarí vymŕza, radšej nesadíme.

Uvedený sortiment dostatočne predlžuje zberové obdobie (30 dní) a pri dodržaní potrebnej agrotechniky úrody na ker by mali byť nad 8 kg.

Pred výsadbou čiernych ríbezlí plochu odburiníme a dobre zásobíme organickými hnojivami, najlepšie maštaľným hnojom v množstve 6 až 8 kg na m2. Od nástupu plnej rodivosti krov hnojíme maštaľným hnojom každý rok v množstve 2 až 3 kg na m2. Dbáme na to, aby nedošlo k zaburineniu, pretože zaburinené výsadby už ťažko dostaneme do optimálneho stavu. Maštaľný hnoj zarýľujeme, alebo zaorieme vždy na jeseň, pretože týmto zásahom sa porušuje značná časť koreňového systému. Korene však do jarného obdobia zregenerujú a s príchodom vegetácie už nie je porušený prívod potrebných živín. V priebehu vegetácie buriny odstraňujeme iba plytkou kultiváciou, pred ktorou rozhodíme v prípade potreby priemyselne hnojivo 30 až 50 g na m2. Najvhodnejší je Cererit. V prípade, že používame jednozložkové priemyselné hnojivá, pomer živín N:P:K by mal byť 2:1 :3. Nepoužívame hnojivá s vyšším obsahom chlóru.

Ak už máme v záhradke vysadené kry čiernych ríbezlí a nerodia nám, alebo rodia len veľmi málo a často sa líšia vo vzraste, hlavne v tvare listov, vykopeme ich a vysadíme nové. Je viac ako pravdepodobné, že v takomto prípade ide o vírusové ochorenie. Skorou likvidáciou takýchto jedincov zabránime rozširovaniu ochorenia na zdravé jedince. Ide vlastne o negatívnu selekciu.

Nezabúdame na chemickú ochranu. Dôležitý je zimný, alebo predjarný postrek Arborolom M v 3 % konc., alebo Nitrosanom 25 v 2 % konc. Kry v postrekovej látke priam okúpeme. Dobre urobený zimný postrek nám môže nahradiť, alebo znížiť postreky v období vegetácie. Podľa potreby v priebehu vegetácie postrekujeme proti hubovým chorobám, konkrétne proti pačiaške ríbezľovej (antraknóze) prípravkom Dithane M 45 v 0,3 % koncentrácii, proti múčivke egrešovej prípravkom Karathane FN 57 v 0,1 % koncentrácii. Nezabúdame na postrek proti roztočovi ríbezľovému (zdurené, nevypučané púčiky) a ako prípravok môžeme použiť Anthio 25 v 0,15 % koncentrácii alebo Omite 30 W v 0,2 % koncentrácii. Proti chorobám a škodcom môžeme použiť aj iné dostupné prípravky a je dobré, keď ich striedame, zásadne sa však riadime podľa Metodickej príručky ochrany rastlín.

Čierne ríbezle citlivo reagujú na nesprávnu aplikáciu herbicídov. V takomto prípade sú kry obyčajne atypické vo vzraste a príznaky sú často veľmi podobné s príznakmi vírusových ochorení. Preto pokiaľ nemáme väčšie výsadby, herbicídy radšej nepoužívame a odburinenie robíme mechanicky.

Aj keď odporučené kultivary a hybridy majú vysoký a dobrý stupeň samoopelivosti, je lepšie sadiť viac kultivarov pohromade. Úrody sa tým zvyšujú o 20 až 30 %.

Pokiaľ ide o pôdne a klimatické podmienky, čiernym ríbezliam vyhovujú pôdy ľahšie, humózne, piesočnatohlinité a hlinitopiesočnaté, s neutrálnou a mierne kyslou pôdnou reakciou. Vysadené plochy by mali byť mikroklimaticky chránené proti drsným mrazivým vetrom. Vyhýbame sa mrazovým kotlinám, chladným, ťažkým, ílovitým pôdam a nedarí sa im tiež na vysušených piesočnatých pôdach. Zrážky by mali byť nad 700 mm. Najviac vlahy čierne ríbezle potrebujú v období narastania bobúľ.

V tomto období dochádza tiež k diferenciácii kvetných pukov pre úrodu v budúcom roku. Preto ak v tomto období je nedostatok dažďových zrážok, kry ríbezlí zavlažujeme ku koreňom, nie na list.