Voška krvavá - Eriosoma lanigerum

 

Je najvážnejším škodcom jabloní. Napáda takmer výhradne len drevnaté časti, ako mladé konáriky, kmeň i korene. Na starom dreve sídlia na kalusovom pletive, ktorým sa zahojili rozličné rany. Kolónie vošky krvavej sú často ukryté pod šupinami borky, v rôznych trhlinách kôry i na koreňoch do hĺbky 25 cm. Cicaním vyvolávajú na konárikoch i koreňoch vznik kambiálnych nádorčekov. Živorodé hnedé až modročierne samičky sú 1,7 – 1,9 mm veľké.

Voška krvavá je teplomilná, môže žiť len v oblastiach, kde zimné teploty neklesajú pod -25°C. U nás prezimuje ako larva 1.a 2. vzrastového stupňa na koreňoch jabloní, alebo na chránených miestach kmeňa. Zo zimného pokoja sa prebúdza, keď začína prúdiť miazga, pri priemernej teplote 5°C.

Ochrana: zmývací zimný postrek. Počas vegetácie postrekujeme prípravkom Pirimor DP.