Zoradenie podľa slovenských názvov

 

  A - B - F - H - CH - M - N - P - S - T - U - V

 

                                                                                             
Alternáriová škvrnitosť Alternaria spp
Bakteriálna hniloba gladiol  
Bakteriálna nádorovitosť koreňov Agrobacterium tumefaciens
Bakteriálna škvrnitosť Xanthomonas
Bakteriálne choroby  
Biela hniloba Sclerotinia sclerotiorum
Fomova hniloba Foma lingam
Fuzáriová hniloba cibule  
Hniloba cibule  
Hniloba cibule narcisov  
Hniloba hľúz  
Hniloba koreňov a stoniek  
Hniloba stonky  
Hrdza biela Puccinia horiana
Hrdze  
Chlorózy  
Chrastavitosť hrušiek  
Chrastavitosť jablone Endostigme inaequalis
Marssonina rosea  
Mäkká hniloba Pythium
Mokrá hniloba  
Monilióza  
Múčnatka Oidium
Múčnatka uhorková Erysiphe polyphaga
Múkovka viničová Uncinula necator
Nektriova rakovina Nectria galligena
Padanie klíčiacich rastlín  
Penicíliová hniloba Penicillium expansum
Plazmopara viničová Plasmopara viticola
Pleseň sivá Botrytis cinerea
Septóriová hniloba  
Sklerociová hniloba  
Sklerotiniová hniloba  
Stromantiniová hniloba  
Suchá škvrnitosť plodov papriky  
Tulipánová plieseň  
Uschýnanie kvetov  
Uschýnanie pukov  
Verticiliové vädnutie  
Virózy  
Vírusové choroby rastlín