Your Cart

Bakteriálna škvrnitosť

Bakteriálna škvrnitosť
Bakteriálna škvrnitosť
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Počas leta sa môže stať, že listy vädnú napriek tomu, že koreňový bal je vlhký. Stáva sa to hlavne vtedy, keď sú listy častejšie vlhčené. Neskôr sa objavia na listoch svetlé, až hnedé škvrny. Niekedy postačí, keď rastlinu presvetlíte. Preventívne ich môžete postriekať fungicídom(Saprol, Ronilan, Kuprikol, Dithane, alebo Novozir). Ochrana: Napadnuté časti spáľte. Po objavení prvých príznakov postriekajte Bavistinom WG.