Your Cart

Múkovka viničová

Múkovka viničová
Múkovka viničová
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Vyvoláva obávanú chorobu múčnatku viniča. Konídiové štádium huby sa nazýva oídium Tuckerovo (Oidium tuckeri). Huba napáda všetky zelené časti viniča. Najskôr na líci i rube listu sa objavujú málo nápadné, bledšie zelenožlté škvrny veľké 5 – 10 mm s charakteristickým matným leskom. Belavý povlak mycélia, neskôr konídiofor a konídií, ktoré sa z nich postupne uvoľňujú, sa objavuje až po dlhšie trvajúcom sparnom a teplom období. Na povrchu listov niektorých kultivarov vzniká tmavohnedá kresba z odumretých buniek listu. Mycélium huby nájdeme i na jednoročnom dreve. Strapce a bobule sú na infekciu mimoriadne citlivé takmer v každom štádiu. Infekcia môže nastať už pri kvitnutí, pričom huba spôsobuje odumieranie strapcov. Napadnuté d ozrievajúce bobule reagujú tak, že v mieste infekcie sa na ich šupkách objaví hnedá sieťovitá kresba, pričom je jasne viditeľný nálet mycélií s konídiami. Častým, ale nie špecifickým príznakom choroby je tzv. prietrž semien, ktorá vzniká následkom zastavenia rastu pokožkových buniek, pričom dužina naďalej rastie. Vzniká napätie, ktoré spôsobí prasknutie šupky a odkrytie dužiny so semenami. Zdroj infekcie po tuhej time s teplotami pod -15°C je značne obmedzený, lebo hubové vlákno pri nízkych teplotách odumiera. Optimálne podmienky pre rozvoj choroby sú pri 25 – 28°C vo vnútri prehustených krov. Ochrana: kry nemajú byť zahustené, zabezpečíme im harmonickú výživu a primerané zaťaženie úrodou. Na obmedzenie šírenia choroby má veľký význam predjarné postrekovanie ihneď po reze.