Your Cart

Nektriova rakovina

Nektriova rakovina
Nektriova rakovina
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Je to pomerne vzácna choroba. Podľa tvaru nádorov rozoznávame rakovinu otvorenú, ktorá vzniká tým, že huba napáda tvoriace sa hojivé pletivo v zárodku a otravuje bunky, ktoré odumierajú. Vytvára sa potom ďalšia vrstva kalusu zo susedných, ešte zdravých buniek a nákaza sa opakuje. Obnažené drevo je potom ohraničené niekoľkými kruhmi odumretých pletív. Uzavreté rakovinové nádory sa tvoria vtedy, keď strom má ešte dostatok sily a bohatým tvorením kalusu prekryje rakovinovú ranu. Huba však vo vnútri nezahynie, a preto sa nádor zväčšuje. Pozor, veľmi podobné nádory môžu na jabloniach vzniknúť tiež vplyvom mrazu, prehnojenia fekáliami, cicaním vošky krvavej i pôsobením niektorých húb. Ochrana: predchádzať vzniku rán na kôre, rany ihneď ošetriť, dbať o riadnu výživu, predovšetkým draslom a fosforom.