Your Cart

Padanie klíčiacich rastlín

Padanie klíčiacich rastlín
Padanie klíčiacich rastlín
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Vyvolávajú rôzne huby: Hrdlovec kapustový - Oplidium brassicae spôsobuje padanie klíčiacich rastlín najmä hlúbovín, uhoriek, rajčiakov, šalátu atď. Koreňové kŕčiky týchto rastlín skoro po vzídení zoslabnú, sčernejú, rastlina padne a odumrie. Infekcia sa udržuje v pôde, v pareniskovej zemine trvalými výtrusnicami (oospórami). Za priaznivých teplotných a vlhkostných podmienok tieto výtrusnice praskajú a uvoľňujú zoospóry s bičíkom. Zoospóry vnikajú do buniek koreňového kŕčika alebo koreňov. Hnilobník De Baryho - Pythium debaryanum je všeobecne rozšírená pôdna huba, ktorá môže žiť aj ako saprofyt. Ak sa dostane do parenísk, alebo do výsevných debničiek, pri vysokej vzdušnej vlhkosti a nedostatku svetla sa spravidla stáva parazitom na koreňovom kŕčiku mladých rastlín. Hubové vlákna (hyfy) prenikajú do rastliny cez pokožku. Vnikajú do jednotlivých buniek a spotrebujú ich obsah. Takto postupne porušia celé okruhy pletív, rastliny citeľne zoslabnú, prípadne aj odumrú. Koreňomor množiarenský - Rhisoctonia aderholdi je jedným z najčastejších pôvodcov padania klíčiacich rastlín v pareniskách a skleníkoch. Udržuje sa ako mycélium (podhubie) v pôde. Za priaznivých teplotných a vlhkostných podmienok mycélium huby povlieka spodné časti stoniek klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. V prvom rade napáda husto vysiate rastliny, ktoré následkom nedostatočného osvetlenia sú etiolované. Mycélium huby sa pavučinovite rozrastá, v mieste styku s pletivami rastlín rýchle stravuje obsah buniek. Ochrana: proti padaniu klíčiacich rastlín sa najlepšie chránime preventívnymi opatreniami. Patrí sem dezinfekcia pôdy, pareniskovej zeminy teplom, parou a chemickými prípravkami. Z chemických prípravkov najčastejšie používame Nematín a to zálievkou. Ďalej je dôležité morenie osiva a starostlivé vetranie, dbáme na to, aby sejba nebola príliš hustá a výsev mal dostatok svetla. Náradie, výsevné debničky, pareniskové rámy udržiavame v čistote.