Your Cart

Plazmopara viničová

Plazmopara viničová
Plazmopara viničová
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Spôsobuje peronospóru viniča. Huba napáda letorasty, listy, súkvetia aj bobule. Na listoch sa prvé príznaky nákazy prejavujú ako okrúhle olejové škvrny, ktoré sú mastné, presvitajúce, žltkastej farby. V miestach škvŕn, na rube listu sa za krátky ča (za 1 – 3 dni v závislosti od počasia, teploty a vlhkosti) objaví povlak huby. Prvý príznak choroby možno spozorovať začiatkom júna, ojedinele koncom mája. Ak v období vzniku olejových škvŕn je veľmi suché, alebo studené počasie, povlak huby (nálet sporangií a sporangiofor) sa neobjaví na rube listu. V liste ale zostáva živé mycélium a po zmene počasia, t.j. pri dostatočnej teplote a vlhkosti obyčajne v noci, tvoria sa nové sporangiofory až pokiaľ olejová škvrna nezaschne. Pletivá listu v mieste napadnutia odumrú. Aj na letorastoch nákaza spôsobuje postupné odumieranie. Najväčšie škody vznikajú pri nákaze súkvetia a strapcov. Napadnuté súkvetia odumierajú skôr, kým sa vytvoria bobule. Na bobuliach sa nákaza prejavuje zmenou farby (modré až hnedé) a zasychaním. Obyčajne sa nakazia mladé bobule, staršie len vtedy, ak sú mechanicky poškodené. Aby mohla infekcia vniknúť do rastliny, je potrebné, aby na liste bola kvapôčka vody, v ktorej môže sporangium vyklíčiť. Pritom nemusí pršať, stačí výdatnejšia rosa, ktorá sa na rastline udrží 5 -7 hodín. Nákaza vniká do rastliny otvorenými prieduchmi listov. Vinič má otvorené prieduchy a silnú transpiráciu len vtedy, ak je v pôde dostatok vlahy. Ak je pôda pomerne suchá, prieduchy sú obyčajne zatvorené, takže nákaza plazmoparou je prakticky znemožnená. Rýchle a škodlivé šírenie choroby je tým väčšie, čím skôr sa na jar objaví prvotná nákaza a ako dlho sú vhodné podmienky pre ďalšiu nákazu. Citlivosť listov i bobúľ v druhej polovici vegetácie je nižšia. Počet dýchacích otvorov, lenticel, klesá a tým ubúdajú aj vstupné brány pre infekciu. Väčšie bobule v čase uzatvorenia strapcov sa môžu infikovať len ojedinele cez poškodenú pokožku, alebo cez lenticely bobuľovej stonky. Ochrana: na ochranu musíme myslieť už pri vysádzaní viniča. Rady musia byť vzdušné, v smere prevládajúcich vetrov. Dbáme, aby sa medziriadky nezaburinili a ak v nich pestujeme zeleninu, nemá vytvárať prehustený porast. Chemická ochrana sa riadi podľa fenologických fáz vývoja viniča.