Your Cart

Pleseň sivá

Pleseň sivá
Pleseň sivá
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Vyvoláva na rôznych rastlinách ochorenie nazývané plesňou sivou. Môže sa objaviť na stonke a listoch v podobe mäkkých miest. Môže sa vytvoriť i zelenkavý povlak. Častou príčinou býva príliš veľa vody alebo málo svetla. Nepolievajte rastlinu neskoro večer a zabezpečte jej dostatok svetla. Žlté listy vznikajú pri nadmernej zálievke, červené spôsobuje chlad. Huba vegetuje často na odumretých rastlinách ako saprofyt, ale môže sa stať nebezpečným parazitom. Vyskytuje sa na viac ako 100 druhoch pestovaných rastlín i na burinách. Na viniči cudzopasí celý rok, a to na zelených i na odumretých častiach – najviac napáda dozrievajúce bobule. Osobitne veľké škody sú na strapcoch prvotne poškodených obaľovačmi, ľadovcom po dlhotrvajúcich dažďoch a za chladnejšieho počasia. Môže sa druhotne vyskytnúť na väčšine balkónových rastlín ako následok nedodržania pestovateľských podmienok, po dlhotrvajúcom nepriaznivom vlhkom a daždivom počasí, v prehustených výsadbách, na mechanicky poranených pletivách. Príznaky: Na postihnutých častiach rastlín vznikajú bledé mokvavé škvrny, ktoré neskôr hnednú a vo vlhkom prostredí sa pokryjú hnedosivým prášivým hubovým povlakom. Z týchto povlakov sa uvoľňujú spóry, ktoré sa pomocou vetra, ale aj pri manipulácii s rastlinami dostávajú na ďalšie rastliny a za vlhka spôsobujú opätovné nákazy. Ochrana: Opatrné odstránenie napadnutých častí rastlín a následný postrek povolenými fungicídmi : Bavistin WG, Derosal 500 SC, Fundazol 50WP, Karbwen Flo Stefes, Rovral Flo, prípadne Horizon 205 EW, Caramba, Sumilex 50 WR, Sportak Alpha HF. Postreky podľa potreby viackrát zopakujeme.