Your Cart

Vírusové choroby rastlín

Vírusové choroby rastlín
Vírusové choroby rastlín
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Vyvolávajú drobné častice – vírusy, ktoré sú viditeľné len elektrónkovým mikroskopom. Vírusy sú v podstate bielkovinové makromolekuly, ktoré majú schopnosť rozmnožovať sa v živom organizme. Podľa spôsobu života sú vnútrobunkové parazity, ktoré na stavbu tela používajú materiál svojho hostiteľa. Vírusová častica totiž nie je schopná sama syntetizovať bielkoviny na stavbu svojho tela, ale vie donútiť hostiteľa vyrábať cudzorodé bielkoviny a stavať z nich vírusové častice – nukleoproteíny. Toto sa uskutočňuje na úkor živých funkcií hostiteľskej rastliny. Príznaky viróz na nakazených rastlinách sa prejavujú farebnými alebo tvarovými zmenami. Medzi najčastejšie farebné zmeny patria mozaiky. Prejavujú sa jasnozelenými, žltkastými až belavými škvrnami na listoch, plodoch a stonkách. Keď vírusová choroba spôsobí zožltnutie celých listov, alebo ich väčšej časti, je to vírusová žltačka a infekčná žltačka. Ak infekcia vírusom vyvolala hnedastý odtieň, hovoríme o bronzovitosti. Pri niektorých virózach pletivá po začiatočnej farebnej zmene zasychajú a odumierajú (nekróza). Vplyvom vírusovej infekcie môžu sa na rastlinách objaviť aj tvarové zmeny. Na listoch je to napr. skučeravenie, zvinovanie (zvinutka) ap. V niektorých prípadoch vírusová choroba vyvoláva na listoch tvorbu krídlovitých výrastkov, ktorým hovoríme – enácie. Na kvetoch môžu byť taktiež tvarové zmeny, napr. pri rajčiakoch napadnutých stolburom. Tieto zmeny označujeme ako vírusová proliferácia. Niekedy následkom virózy sa skracujú i stonky, letorasty ap. Na plodoch napadnutých virózami spravidla vznikajú rôzne deformácie (napr. kamienkovitosť hrušiek, šarka sliviek). Vírusové choroby z chorých rastlín sa prenášajú prostredím. Každý druh vírusu má svoj charakteristický spôsob prenášania, alebo prenášača – vektora. Vysokoinfekčným vírusom mozaiky tabaku, zemiakov a pod. na prenesenie stačí iba dotyk listov. Najčastejšie sa vírusy prenášajú kultivačným náradím. Významným vektorom vírusových chorôb rastlín je cicavý hmyz, najmä vošky, červce, méry, bzdochy. Veľmi nebezpečné sú vírusy, ktoré sa prenášajú pôdou. Možno ich prenášať aj rozmnožovaním ( vrúble, očká, semená atď.). Zatiaľ priame ochranné zásahy proti virózam nie sú rozpracované. Treba dodržiavať všetky zásady správneho pestovania rastlín, ničiť prenášače – cicavý hmyz, dezinfikovať pôdu.