Mulčovanie a zavlažovanie

Pôda v okolí krušpánu by mala byť namulčovaná. Mulč znižuje odparovanie vody z pôdy a tým udržuje v pôde viac vlhkosti ako v pôde bez mulču. Namulčovaním rastlín v okolí 3 stôp v okolí rastlín minimalizujeme súperenie o vodu s koreňmi okolitých tráv. Korene stromov a kríkov budú tiež súťažiť o pôdnu vlhkosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri stanovení množstva a frekvencie doplnkového zavlažovania. Korene stromov v blízkosti krušpánov sa môžu rozšíriť na väčšiu vzdialenosť a tak súťažiť o vodu v mieste výsadby krušpánu.
Aj keď sú rastliny krušpánu odolné prechodnému suchu, mali by sa zavlažovať. Rastliny stresované suchom často neskôr podľahnú rôznym patogénom, alebo ochabnú v raste na niekoľko mesiacov, alebo aj rokov po vystavení stresu.
Poskytnutie krušpánu vhodnej pôdy, vlhkosti a svetelných podmienok má za následok zdravé rastliny. Zlý zdravotný stav rastliny a choroby sú často výsledkom príliš veľa vody (nedostatočné odvodnenie, alebo príliš veľa zavlažovania), sucha, alebo stres s prílišného slnka (u niektorých kultivarov).