Your Cart

Ako kúpiť jahody

Ako kúpiť jahody
Ako kúpiť jahody
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Získať kvalitné sadence jahôd nie je jednoduché. Všetky povolené kultivary sa nepretržite šľachtia zdržovacím šľachtením (krížením). Podobne aj každý nový kultivar prechádza hneď do zdržovacieho šľachtenia.

Čo je povolený kultivar?

Každý rok v predjarí zasadá odrodová komisia, ktorá prerokúva zmeny v Listine povolených odrôd. Kultivary, ktoré sa osvedčujú a sú žiadané, zostávajú naďalej zapísané. Kultivary, ktoré stratili význam, alebo boli nahradené lepšími, sú vyčiarknuté. Komisia zhŕňa výsledky pokusov zo všetkých pokusných lokalít. Po spracovaní vyhodnotí výsledky a najlepšie novovyšľachtené, alebo zahraničné kultivary navrhuje na povolenie. Nový kultivar musí byť prínosom, musí mať aspoň jednu dôležitú vlastnosť, ktorou prekoná doterajšie najlepšie kultivary. Súčasne s povolením nového šľachtenia, ktoré sa pri pokusoch označovalo iba skratkou šľachtiteľskej stanice a číslom, pridelia kultivaru meno. Komisia vyberie jedno z troch mien, ktoré na prihláške uviedol šľachtiteľ. Len výnimočne komisia vyberie iné meno. Ak je povolený zahraničný kultivar, zostane mu meno pôvodné. Keď je kultivar zapísaný do Listiny povolených odrôd (kultivarov), získava oprávnenie na rozmnožovanie. Nový kultivar môže byť povolený iba vtedy, ak šľachtiteľ zabezpečí v roku povolenia 5 tisíc sadeníc na ďalšie rozmnožovanie.

Ako je to s povoľovaním zahraničných kultivarov?

Zahraničný kultivar môže byť povolený len na základe riadených štátnych odrodových skúšok. Musí byť preskúšaný na rôznych pokusných miestach našej republiky. Nemôže sa povoliť, ak je patentovaný a takými sú všetky novinky. Napríklad v Holandsku trvá patentovanie 10 rokov, v Nemecku až 15 rokov. Patentovaný kultivar sa môže povoliť za predpokladu, že sa uvažuje o zakúpení jeho licencie. Záhradkári sa často sťažujú, že nemôžu získať určitý kultivar o ktorom počuli, alebo čítali. Nový kultivar totiž potrebuje určitý čas na rozmnoženie. Jahody sa rozmnožujú pomerne dobre, ale aj tak v prvých dvoch rokoch po povolení nemôžu byť uspokojení všetci záujemci. Nepovolené kultivary sa nesmú rozmnožovať a predávať. ÚKSUP ich neprehliada, preto u nich nie je zaručený dobrý zdravotný stav. Ak sa predsa len nekontrolovane rozširujú, skôr či neskôr zdegenerujú. Jahody sa rozmnožujú vegetatívne, to znamená odnožami. Z pôvodnej rastliny - matky, prechádzajú choroby a škodcovia, ktorí sa na sadbu dostanú buď poplazmi, alebo vnútorne šťavami. Ani najlepší kultivar, ak je napadnutý vírusmi, zelenokvetosťou, háďatkom, alebo roztočíkom, nebude dávať dobré úrody. Lepšia je prevencia, ako základné liečenie, na ktoré záhradkár často nemá prostriedky, preto by mal vždy sadiť len zdravý sadbový materiál. Udržovacie šľachtenie je komplex opatrení, ktoré sa dá zhrnúť do štyroch bodov:
  • Výsadba zdravých materských rastlín. Podozrivé alebo choré sa odstraňujú.
  • Výkonnostné skúšky materských rastlín a ich potomstva.
  • Priama chemická ochrana proti chorobám a škodcom a nepriama proti prenášačom chorôb.
  • Pomocou meristémového rozmnožovania, ktoré je založené na podchytení bezviróznych buniek z ktorých sa zložitým procesom vypestujú zdravé rastliny.