Your Cart

Rez čiernych ríbezlí

Rez čiernych ríbezlí
Rez čiernych ríbezlí
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Čierne ríbezle sú pre pestovateľov veľmi vďačným ovocným druhom. Rodia na jednoročnom dreve, pričom najviac a najkvalitnejšie ovocie je na prírastkoch prvého a druhého stupňa. Rodivé konáriky čiernych ríbezlí rýchlo starnú. Na štvorročnom rodivom dreve nie je viac úrody ako 5 %. Ker čiernej ríbezle má 9 až 15, niekedy až 25 prízemných konárov rozličného veku. Základné výhonky narastú počas vegetácie 0,6 až 1 m. V ďalšom roku sa ich rast značne spomalí. Počas tohto obdobia sa objavujú silné vlkovité výrastky zo spiacich púčikov. Kvetné púčiky čiernej ríbezle sú vegetatívno-generatívne, čiže zmiešané. Pri správnom raste vyvinie sa z takéhoto púčika strapec kvietkov a jeden, zriedkavo dva-tri náhradné výhonky. Správnym rezom kra docielime:
  • Potrebné množstvo konárikov. Ich počet závisí od sponu výsadby, spôsobu ošetrovania, kultivaru a zberu.
  • Rezom podporíme rast, avšak neodmysliteľnou súčasťou je aj harmonická výživa spojená s nadväznou závlahou a chemickou ochranou.
  • Zamedzíme prehusteniu krov a možno regulovať ich zaťaženia úrodou.
Prvýkrát režeme kry v predjarí. Jednotlivé výhonky zrežeme na 2 až 3 púčiky. V druhom roku si vyberieme najsilnejšie, vzpriamené výhonky, ktoré budú tvoriť základ kra. Ich počet býva 6 až 8, môže byť aj menší. V správne vypestovanom kry majú byť spravidla 3 kostrové konáriky rozličného veku a to od základných až po 4 až 5-ročné konáriky, ktoré už treba odstrániť. Najmladších konárikov má byt o 1 až 2 i viac a najstarších o 1 až 2. Skracovanie výhonkov v druhom a ďalších rokoch sa pri čiernych ríbezliach neodporúča i keď v odbornej praxi toto závisí od schopnosti kultivaru tvoriť bočné výhonky. V záhradkách odporúčame letnú prebierku letorastov (koniec mája až do 15. júna), ktorá je dôležitá pre vývin bočného obrastu. Letnou prebierkou odstránime vnútorné letorasty, ktoré zahusťujú ker a tiež niektoré okrajové, ktoré už na začiatku políhajú. Ak je ker správne napestovaný, ďalší rez je pomerne jednoduchý. Každý rok, najlepšie v jeseni, alebo skoro na jar vyrežeme staré konáre, ktoré strácajú schopnosť rásť a potom aj prinášať kvalitnú úrodu. Odstraňujú sa i konáriky poškodené, choré a tie, ktoré prehusťujú ker. V našich záhradkách nachádzame veľa krov, ktoré sa nerežú alebo len málo. Ak sa ker čiernych ríbezlí dlho nereže, tvorí sa v ňom veľa starých nerodiacich a prehusťujúcich konárov. Aby ker opäť rodil, treba ho najskôr preriediť vyrezaním najstarších konárov. Ak je veľmi prehustený, urobíme zmladzovací rez počas 2 až 3 rokov.