Your Cart

Rozmnožovanie egrešov a ríbezlí

Rozmnožovanie egrešov a ríbezlí
Rozmnožovanie egrešov a ríbezlí
0,00€
Bez DPH: 0,00€

Zdrevnatenými odrezkami

Zdrevnatenými odrezkami môžeme rozmnožovať červené, biele, čierne a zlaté ríbezle, s menším úspechom aj egreše. Výhodou tohto vegetatívneho rozmnožovania je, že nové rastliny si zachovajú všetky pôvodné vlastnosti. Odrezky robíme z tohtoročných letorastov, ktoré sú už zdrevnatené. Letorasty zrezávame v druhej polovici augusta, alebo začiatkom septembra. Z dlhšieho letorastu urobíme 2-3 odrezky dlhé asi 20 cm. Listy z letorastov ihneď odstránime úplne, alebo ponechávame len krátky zvyšok listovej stonky. Spodný rez na odrezku je kolmý tesne pod púčikom, vrchný je šikmý asi 5 mm nad púčikom. Odrezky uschováme do mokrej handry a bez meškania ich vysadíme ešte v ten istý deň. Egrešové odrezky zakoreňujú ťažšie, preto naspodku nechávame kúsok dvojročného dreva a tŕne i listy zrežeme. Záhon na sadenie odrezkov sme si pripravili už skôr, aby pôda do vysádzania uľahla. Príprava pozostáva z hlbokého prekopania a pohnojenia vyzretým kompostom. Odrezky vysádzame v rade 10-15 cm od seba, šírka radov 20 -30 cm. Vrchný púčik na odrezku má byť nad povrchom zeme. Odrezky lepšie zakoreňujú, keď spodné rezné plochy dávame pred vysádzaním do práškového stimulátora VS 9. V tom prípade, aby sa stimulátor z reznej plochy nezotrel urobíme ryhu a do nej vkladáme odrezky. Po vysadení ich dobre zavlažíme. Do skončenia vegetácie čiastočne zakorenia a v budúcom roku začnú rásť. Rovnakým spôsobom môžeme pokračovať pri rozmnožovaní aj odrezkami zrezanými v jeseni po opadnutí lístia, alebo skoro na jar (február).

Rozmnožovanie stromčekových tvarov egrešov a ríbezlí

Ako podpník použijeme ríbezľu zlatú (Ribes aureum), ktorá nám často vyrastá z podpníkov stromčekových egrešov. Možno ju dopestovať aj z odrezkov. Podľa toho, aké vysoké stromčeky chceme mať v záhrade, štepíme vo výške od 40 do 120 cm. Egreše a ríbezle štepíme v auguste. Naštepený vrúbeľ už nevypučí, ale dobre zrastie s podpníkom a v budúcom roku začne skoro rásť. Vlastné štepenie: Do podpníka ostrým nožom urobíme zárez do boku v dĺžke asi 3 cm. Hĺbka zárezu nemá presahovať stred podpníka, aby plocha zárezu sa kryla so šírkou rezu na vrúbli. Vrúble si narežeme z vybraných materských kríčkov. Nesmú zaschnúť preto je najlepší priamy odber a ihneď následné štepenie. Tŕne na egrešových vrúbkoch odstraňujeme, aby neprekážali pri štepení. Vrúbeľ zrežeme z obidvoch strán naspodku do tvaru dlhého klina a zasunieme ho do bočného zárezu na podpníku. Na väzbu používame igelitové pásky široké 0,5-0,7 cm. Ľahšie sa vrúble ujímajú, ak po štepení na 14 -21 dní chránime štepence igelitovým obväzom tesne priviazaným na obidvoch koncoch. Najlepšie je na to igelitový rukávec, alebo aj vrecúško s otvoreným dnom. Vrchnú časť podpníka nad vrúbľom vôbec neskracujeme, lebo asimilačné látky, produkované listami, sú potrebné na ujatie vrúbľa. Zrežeme ju až skoro na jar nad ujatým vrúbľom vo výške asi 10 cm. K čapíku môžeme priviazať vyrastajúci výhonok, tým zabránime vylomeniu korunky. V júli čapík nad miestom štepenia zrežeme a rez zavoskujeme. Počas roka odstraňujeme bočné výhonky na kmeni. V jeseni môžeme stromček presadiť na trvalé stanovište.