Your Cart

Rozmnožovanie ríbezlí a egrešov

Rozmnožovanie ríbezlí a egrešov
Rozmnožovanie ríbezlí a egrešov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Všeobecne v ovocinárstve môžeme rozmnožovať ovocné dreviny a sadence generatívne (semenami) a vegetatívne časťami materskej rastliny (vrúble, odrezok, odkopok, očko, meristém ap.). Pri ríbezliach a egrešoch generatívne rozmnožovanie v záhradkách nepoužívame. Používame ho iba v šľachtení pri získavaní nových kultivarov. Ríbezle a egreše najčastejšie rozmnožujeme odrezkami za zelena, drevnatými odrezkami, kopcovaním materských krov, potápaním výhonkov, delením materskej rastliny, letným štepením zelenými vrúbľami na podpník meruzalky zlatej (Ribes aureum), štepením v auguste na spiaci vrúble a jarným štepením.

Rozmnožovanie zelenými odrezkami

Význam má hlavne pri tých kultivaroch a druhoch, ktoré drevnatými odrezkami nezakoreňujú (H. R. Spätlese, Rondom, egreše). Najvhodnejší termín škôlkovania zelených odrezkov je koncom júna a začiatkom júla. Z materských rastlín odoberáme vrcholové časti výhonkov dĺžky 150 mm až 200 mm. Na odrezku ponechávame iba vrcholovú listovú ružicu, ostatné listy nožom odstránime tak, aby sme nepoškodili púčiky. Rez v dolnej časti robíme ostrým nožom šikmo pod púčikom. Takto pripravené odrezky škôlkujeme do dobre prekypreného pareniska, pričom nad zemou ponechávame iba listovú ružicu. Parenisko tienime a niekoľkokrát denne počas 10 až 15 dní rosíme. Dôležité je, aby listy na odrezkoch nezvädli a bolo teplé počasie. V chladnom počasí nebýva v pôde potrebná teplota a odrezky zahnívajú. Pôda v parenisku by sa mala skladať z dvoch tretín kompostovej zeminy a z tretiny piesku, prípadne perlitu. Ujateľnosť pri dodržaní správneho postupu býva 80 %.

Rozmnožovanie drevnatými odrezkami

Robíme ho v jesennom a jarnom období. Na jar čo najskôr, hneď po rozmrznutí pôdy, v jeseni od septembra do zamrznutia pôdy. Z materských krov vybraných kultivarov odoberáme jednoročné výhonky, z ktorých odstránime listy tak, aby sme nepoškodili púčiky. Z nich potom narežeme odrezky dlhé približne 200 až 250 mm. Vrchný rez urobíme šikmo nad púčikom v takej výške, aby sa pri škôlkovaní nepoškodil. Spodný rez urobíme šikmo, 2 až 3 mm pod púčikom. Odrezky čo najskôr zaškôlkujeme tak hlboko, aby bol nad povrchom pôdy len jeden púčik. Potom celú nadzemnú časť odrezkov nahrnieme ľahkou zeminou, najlepšie rašelinou. Na tento spôsob rozmnožovania používame len jednoročné výhonky červených, bielych a čiernych ríbezlí. Egreše z drevnatých odrezkov nerozmnožujeme, pretože týmto spôsobom nezakoreňujú.

Rozmnožovanie delením materských krov

Je to jednoduchý, ale osvedčený spôsob rozmnožovania ríbezlí a egrešov. Spočíva v tom, že materský ker vykopeme a rozdelíme ho na dve, alebo podľa možností viac častí. Ako samostatný jedinec stačí, keď máme jeden výhonok s koreňom.

Rozmnožovanie kopcovaním materských krov

Je to tiež jednoduchý a osvedčený spôsob rozmnožovania. Materský ker v predjarí zrežeme tesne nad zemou. Mladé, narastajúce výhonky v priebehu vegetácie kopcujeme okolitou zeminou. Výhonky v bazálnej časti vytvoria do jesene korene. Zem potom odhrnieme a zakorenené výhonky odstrihneme. Môžeme ich preškôlkovať, alebo hneď sadiť na trvalé miesto.

Rozmnožovanie potápaním

Pri tomto spôsobe jednoročné výhonky zahákujeme do zeme. Podľa potreby môžeme zo stredu materského kra hviezdicovito zahákovať jeden, alebo viac výhonkov. Zahákované výhonky nakopcujeme okolitou zeminou. Do jesene zakorenia a po oddelení ich môžeme sadiť na trvalé miesto, alebo preškôlkovať.

Štepenie zelenými vrúbľami

Robíme ho v máji a júni. Ako vrúbeľ používame len koncové časti zeleného výhonku materskej rastliny. Vrúbeľ má byť 30 až 50 mm. Z podpníka, na ktorý ideme štepiť, zrežeme vrcholovú ružicu a žiletkou urobíme kolmý rez dlhý 15 mm. Na vrúbli ponecháme 2 až 3 vrcholové listy, ostatné listy a spodnú časť vrúbľa zrežeme žiletkou do tvaru klina. Zrezaný vrúbeľ vklínime do podpníka. Viažeme úzkym pásikom z PVC, alebo bavlnou. Rezné rany nezatierame, ale naštepenú časť chránime vrecúškom, alebo iným papierom, aby listy na vrúbli počas 7 dní, kým nezrastie vrúbeľ s podpníkom, nezvädli. V priebehu vegetácie obrast na podpníku zaštipujeme a úplne ho odstránime, keď je podpník už dostatočne silný. Takto štepíme len za vlhkého, oblačného počasia.

Jarné štepenie ríbezlí a egrešov

Robíme ho koncom februára a v marci na zaškôlkovanú a zakorenenú meruzalku na voľnom pozemku, alebo vo fóliovníkoch a skleníkoch. V krytých priestoroch meruzalku škôlkujeme do hustých záhonov v spone 200 x 300 mm a po štyroch radoch nechávame pracovnú uličku. Štepíme spojkovaním (kopuláciou). Hrúbka podpníka a vrúbľa má byť pri tomto spôsobe rovnaká. Rez má byť dlhý približne 25 mm. Kambium má priliehať na kambium, viažeme páskou PVC a rezné plochy zatierame voskom. Bočný obrast na podpníku v priebehu vegetácie odstraňujeme, nechávame len vrchné 2 až 3 výhonky, ktoré pravidelne zaštipujeme. Neskôr ich ostrým nožom odstránime na konárový krúžok.

Štepenie na spiaci vrúbeľ

Pre drobných pestovateľov je tento spôsob rozmnožovania egrešov a ríbezľových stromčekov najvýhodnejší. Podpníky si dopestujeme z odrezkov, alebo z odkopkov meruzalky zlatej, ktoré zaškôlkujeme podobne ako pri rozmnožovaní ríbezlí. Po prvej vegetácii narastené výhonky meruzalky zrežeme čo najnižšie nad zemou. Druhý rok na jar (máj, jún) odstraňujeme len výhonky krivé, nevhodne umiestnené, nadpočetné a choré. Ponechané podľa narastania nakopcujeme okolitou zeminou. V auguste už dosahujú výšku 1,5 m. Štepíme pod kôru. Na podpníku urobíme ,T' rez ako pri očkovaní. Vrúbeľ upravíme rezom ako pri kopulácii. Kôru na podpníku otvoríme očkovacím nožom. Vrúbeľ s troma púčikmi vsunieme pod kôru, zaviažeme páskou z PVC. Rezné plochy zatierame voskom. Na jar budúceho roka zrežeme na ostro (bez čapíka) časť podpníka nad vrúbľom a povoľujeme PVC pásku. V priebehu vegetácie odstraňujeme postranný obrast a na jeseň odkopávame hotové stromčeky. Pri tomto spôsobe nepotrebujeme špeciálne zariadenia a dopestované stromčeky sú veľmi kvalitné, s peknou korunkou.