Your Cart

Vrúbľovanie ríbezlí a egrešov

Vrúbľovanie ríbezlí a egrešov
Vrúbľovanie ríbezlí a egrešov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Vrúbľovanie na jar za zelena bylinnými vrúbľami na trvalom stanovišti radíme medzi najjednoduchšie a málo náročné spôsoby vytvárania stromčekových tvarov ríbezlí a egrešov. Pritom dbáme na nasledovné opatrenia:
  • podpníky pred vrúbľovaním 2 až 3 dni zavlažujeme vodou,
  • vrúbľujeme pri zatiahnutej oblohe, keď je pod mrakom,
  • bylinné vrúble nemajú mať po zahrotení viac ako 3 zreteľné lístky,
  • podľa zahraničnej literatúry je najvhodnejšie vrúbľovať v čase, keď kvitnú pagaštany,
  • pri vrúbľovaní treba používať čisté náradie a nesmieme sa dotýkať rezných plôch,
  • v mieste vrúbľovania musí byť hrúbka vrúbľa a podpníka rovnaká,
  • bylinné vrúble režeme krátko pred vrúbľovaním,
  • po vrúbľovaní podpník čiastočne odlistíme, odlistenie dokončíme po ujatí vrúbľa.
Keď do troch dní po vrúbľovaní bylinný vrúbeľ nezvädne, vrúbľovali sme správne. Najväčším problémom je zosúladenie hrúbky podpníka s hrúbkou bylinného vrúbľa. t. j., aby hrúbka nového zeleného výhonku v deň vrúbľovania pri zvolenej výške, napríklad stromčekového egreša (povedzme 0,9 m) zodpovedala hrúbke bylinného vrúbľa. Možno ho čiastočne riešiť aj rozličnými hrúbkami bylinných vrúbľov podľa kultivarov. Po ujatí môžu ešte počas vegetácie vrúble v mieste vrúbľovania vylámať silné vetry, alebo vtáky. Preto v prvom roku, približne v druhom mesiaci po ujatí vrúbľov urobíme opatrenia, aby sa nevylamovali. Výsledky vrúbľovania bylinnými vrúbľami za zelena možno považovať za dobré. Aj začiatočník by mal byť s výsledkami svojej práce spokojný, ak sa bude pridŕžať zásad platných pre tento spôsob vrúbľovania.