Your Cart

Očkovanie ruží II

Očkovanie ruží II
Očkovanie ruží II
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Najspoľahlivejším a najrýchlejším spôsobom rozmnožovania ruží je očkovanie. Predpokladom úspechu sú primerane silné podpníky s dobrou miazgou, vyzreté vrúble, (odkvitnuté výhonky s vyvinutými očkami), dôkladne nabrúsený očkovací nôž, páska z PVC, lyko, alebo špeciálne gumičky na uväzovanie. Najvhodnejšie obdobie na očkovanie je júl a začiatok augusta. Ak je vlhkejší rok a podpníky nemajú listy napadnuté čiernou škvrnitosťou, možno (napr. Rosu miltifloru) očkovať aj v polovici septembra. V suchom období pred očkovaním podpníky dôkladne zalejeme a neskôr okopeme. Pred vlastným očkovaním odhrnieme od podpníkov pôdu a očistíme koreňový kŕčik. Vrúble si pripravíme z vyzretého výhonku. Odstraňujeme z nich listy tak, že ponecháme zvyšok stonky, čo uľahčuje manipuláciu s očkom. Očko vyrežeme ľahkým, oblúkovito vedeným pohybom čistého ostrého noža. Štítok vyrežeme s minimálnym množstvo dreva, ale tak, aby sme nepoškodili vegetačný kužeľ. Na podpníku urobíme nie príliš hlboký zárez v tvare "T" tak, aby sme neporanili drevo. Horný zárez vedieme mierne šikmo, zvislý zárez je dlhý 15 mm. Kôru podpníka opatrne uvoľníme, pripravené očko zasunieme do zárezu a hornú časť štítka odrežeme zhodne so šikmým rezom na podpníku. Vsadené očko prstom pritlačíme a zaviažeme. Ak použijeme pásku z PVC, pred uväzovaním ju rozrežeme na polovičnú šírku. Tradičným materiálom je lyko, ktoré neskôr nemusíme odstraňovať. Po zahrnutí očkovancov sa v pôde rozpadne. Asi za 14 až 18 dní očko prirastie na podpník, zvyšok stonky pri dotyku odpadne. Ujaté očká sú svieže, zelenej farby. V prípade neúspechu (očko a štítok kôry sú čierne) pri dostatku miazgy môžeme sa pokúsiť zaočkovať podpník z opačnej strany. Ak si chceme dopestovať stromčekové ruže, očkujeme ich na primerane silné podpníky vo výške 0,90 až 1,20 m, miniatúrne ruže vyniknú zaočkované asi vo výške 300 mm. Previsnuté ruže očkujeme vo výške 1,80 až 2 m, na kmienik podpníka vkladáme dve očká proti sebe s výškovým rozdielom asi 300 mm. V severnejších oblastiach pred príchodom zimy pôdu mierne prihrnieme k zaočkovaným podpníkom. Na jar budúceho roku planú časť tesne nad očkom odstrihneme.