Your Cart

Ošetrovanie ruží počas kvitnutia

Ošetrovanie ruží počas kvitnutia
Ošetrovanie ruží počas kvitnutia
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Aby naše výsadby ruží boli naozaj pastvou pre oči, musíme im venovať náležitú pozornosť počas celej vegetácie. Starostlivosť o ruže počas vegetácie by sa dala rozdeliť na niekoľko dôležitých úkonov.

Zálievka

So zálievkou začíname hneď po výsadbe. Po zakorenení (keď sa začnú púčiky prebúdzať a pučať) zalievame tak, aby pôda bola vlhká do hĺbky 0,5 m. Vodu lejeme do žliabkov okolo rastliny. Po vsiaknutí pôdu pokryjeme kompostovou zeminou, aby sme znížili výpar. V období veľkých horúčav a sucha, kedy sa pôda veľmi prehrieva, trpia korene a tým aj celá rastlina. Za takýchto podmienok pomáha nastielanie kompostovanou rašelinou okolo krov. Za trvale suchého počasia veľmi pomáha večerný postrek odstátou vodou, aby sa listy osviežili a zmyl sa z nich prach, ktorý upcháva póry a tým znemožňuje plniť ich funkciu.

Kyprenie pôdy

Jedným z najdôležitejších úkonov je kyprenie pôdy. Hovorieva sa, že časté kyprenie je dôležitejšie ako zlé zaliatie. Je na tom veľa pravdy, lebo kyprením porušujeme kapilaritu pôdy a tým sa znižuje výpar. Súčasne sa pôda prevzdušňuje, čo je nevyhnutné pre správnu funkciu koreňov. Zároveň skyprením odstraňujeme burinu. Kypríme do hĺbky 50 až 80 mm.

Prisýpanie pôdy

Počas roka, hlavne však pri jarnom odkrývaní ruží často zistíme, že korene sú obnažené. Táto skutočnosť je pre ruže veľmi nepriaznivá, lebo šľachtené ruže prevažné množstvo adventívnych pukov zakladajú v hĺbke 100 až 150 mm. Tieto potom zasychajú, alebo sa vôbec nevyvinú, rastlina slabne a málo, alebo vôbec nekvitne. Preto pôdu k ružiam prihŕňame aspoň dvakrát ročne. Musíme mať pripravenú výživnú pôdu, ktorú získame zmiešaním zeme s hnojom a kompostom, alebo rašelinou. Nikdy neprihŕňame zemou spomedzi riadkov, aby sme neodkryli ďalšie korene. Správnym prisýpaním zeme zabezpečíme správny vývoj koreňovej sústavy a priaznivý vývoj spiacich púčikov, z ktorých vypučia silné, kvetonosné výhonky a zároveň zabezpečíme i dobré nasadenie púčikov pre budúci rok.

Prihnojovanie počas vegetácie

Ruža pre zdarný vývoj a bohaté kvitnutie potrebuje vysoké dávky pohotových živín, preto skoré a správne hnojenie je veľmi dôležité. Ruže v prvom roku po výsadbe pri zalievaní a kyprení zároveň prihnojujeme organickými a priemyselnými hnojivami. Na jar, v prvej polovici vegetačného obdobia, potrebujú ruže pre svoj rast prevahu dusíkatých hnojív. Tieto do pôdy možno pridať vo forme hnojív so zvýšeným obsahom dusíka, alebo organickými hnojivami. Musíme dať pozor na predávkovanie, lebo pri nadmernom hnojení dusíkom rastlina veľmi mohutnie, drevo mäkne a chúlostivie. Takto prehnojené rastliny sú veľmi vnímavé na ochorenie a zle kvitnú. Aby sme získali bohaté a pevné kvety, hnojíme počas celej vegetácie superfosfátom. Hnojíme v troch etapách a to prvé prihnojenie pred kvitnutím pri tvorbe pukov, potom v období druhého kvitnutia a nakoniec pred koncom vegetačného obdobia, aby dobre vyzrelo drevo. Počas celej vegetácie môžeme hnojiť tekutými hnojivami na list postrekom. Hnojíme podľa návodu výrobcu v pravidelných intervaloch.

Rez počas vegetácie

Pre rast a vývoj silných kvetných výhonkov a pre vývoj kvetov je dôležitý správny rez. Základom je prvý formovací rez na začiatku vegetácie, pri ktorom všetky bočné a slabé výhonky odstraňujeme. Krátkym rezom (2 až 3 púčiky), podporujeme tvorbu nových, silných výhonkov, dlhým rezom (8 až 10 púčikov), podporujeme vývoj kvetov. Na novo vysadených ružiach zaštipujeme väčšinu kvetných pukov, aby rastlina zmohutnela v dreve a nevysiľovala sa kvitnutím. Aby nové puky lepšie rástli, odrezávame odkvitnuté kvety s celou kvetnou stopkou tak, že ju odrežeme v pazuche listu, z ktorej kvet vyrastal. Počas vegetácie venujeme pozornosť regulácii počtu výhonkov, čím dosahujeme pravidelný a súmerný rast korunky alebo kra. Ak chceme dosiahnuť zvlášť pekné a dokonale vyvinuté kvety, ponechávame na kvetnom výhonku len koncový puk, ostatné bočné včas odstraňujeme. Zaštipujeme, kým bočný kvetný puk ešte nezačal drevnatieť. Na očkovaných ružiach často vyrastajú výhonky z podpníka. Tieto ľahko rozoznáme od šľachtených podľa tvaru listov a včas ich odstraňujeme, aby neodčerpávali živiny ušľachtilej časti. Tiež na kmienikoch stromčekových ruží sa vytvára nežiadúci obrast zo spiacich púčikov, ktorý musíme odstrániť, kým ešte nezdrevnatie. Správny rez ruží je pomerne náročný a vyžaduje dlhodobé skúsenosti a cit. Jednotlivé formy rezu sa dajú určiť len veľmi rámcovo a správny rez sa musí citlivo regulovať podľa stavu rastlín a podmienok. Tak isto aj jednotlivé skupiny ruží vyžadujú inú formu rezu.

Zastavenie rastu na jeseň

V druhej polovici vegetačného obdobia zaštipujeme mladé výhonky, aby neskoré puky zosilneli a dokvitli a aby sa drevo neochudobňovalo o výživné látky. Koncom augusta prestaneme hnojiť a kypriť, aby mohlo drevo vyzrieť a rastlina sa pripravila na zazimovanie. Ak sme rastliny počas vegetácie správne ošetrovali, je drevo na jeseň už dobre vyzreté a znesie i väčší mráz. Pod pojem ošetrovanie ruží počas vegetácie patrí aj časť o boji proti škodcom a chorobám. Keďže ide o pomerne dôležitú a zložitú problematiku, ktorá presahuje rozsah tohoto článku, venujeme sa jej v inom príspevku.