Your Cart

Rez ruží

Rez ruží
Rez ruží
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Hnojenie (prihnojovanie ruží: Ruža k dobrému rastu potrebuje v pôde dostatok živín, nedostatok má za následok zníženú schopnosť rastliny odolávať hubovým chorobám a živočíšnym škodcom. Pri hnojení je dôležitý najmä vek ruží. V prvom roku po vysadení ruže nehnojíme, lebo nie sú ešte dobre zakorenené. V druhom roku ich prihnojujeme a v ďalších nasledujúcich rokoch pravidelne hnojíme. Z priemyselných hnojív sa osvedčil Cererit a to 5 až 6 Dg na m2 pri prihnojovaní a 7 až 8 Dg na m2 pri hnojení. Výhodné je používať aj hnojivo Herbasin 1. Z organických hnojív používame maštaľný hnoj a to 6 až 7 kg na m2, kompost, ktorý sa môže k ružiam zapraviť do pôdy kedykoľvek. S priemyselnými hnojivami môžeme do pôdy zapravovať aj rašelinu. Táto nepôsobí ako hnojivo, ale je výborným zdrojom humusu v pôde. Treba používať rašelinu, ktorá je neutralizovaná vápnom. Lebo inak zvyšuje kyslosť pôdy. Pri zaprávaní hnojív do pôdy súčasne odkrývame ruže.

Rez ruží

Hlavný rez ruží sa robí na jar. Účelom je zmladiť ruže a tým aj predĺžiť ich vek, upraviť tvar kríka, respektívne tvar korunky na stromčekových ružiach a dosiahnuť buď veľké kvety na dlhých, alebo viac menších kvetov na kratších výhonkoch. Je to dané kultivarom a skupinou ruží. Najvhodnejšie obdobie na rez je po jarných mrazoch. Skorým rezom by sme donútili vypučať púčiky a v prípade mrazov by mladé výhonky zmrzli. Presný termín rezu je ťažko stanoviť pretože závisí od poveternostnej situácie a od klimatických podmienok. Neskorý rez má za následok značné odčerpanie síl rastliny a pučanie púčikov sa oneskorí. Režeme asi 5 až 8 mm mierne šikmo od púčika smerom dolu. Posledný ponechaný púčik na výhonku má smerovať von z kríka, aby sa dosiahol rozložitý tvar. Veľmi slabé, zmrznuté a suché výhonky sa odstraňujú od základu. Dobre urastený a na stanovišti zakorenený krík má mať 5 až 6 vyvinutých, silných výhonkov. Občas sa stáva, že z koreňovej časti rastliny vyrastajú plané výhonky, vyrežeme ich z miesta vyrastania, ktoré býva často aj 10 cm pod úrovňou pôdy.

Rez veľkokvetých ruží

V jeseni vysadené ruže upravíme na jar rezom. Na silnejších výhonkoch sa ponechávajú 3 až 4 púčiky, na slabších 1 až 2 púčiky. Veľmi slabé a krátke výhonky sa odstránia od základu. Toto platí pri reze na jeseň, alebo na jar vysádzaných ruží všetkých skupín. Staršie veľkokveté ruže režeme na 3 až 6 púčikov, ak sú vysadené na záhonoch. Ak chceme z kríka získať väčšie kvety na dlhších výhonkoch, ponechávame len 3 až 4 púčiky. Treba prihliadať na to, že silnejším výhonkom ponechávame viac púčikov a slabším menej. Pri zmladzovaní starých kríkov si rez rozdelíme na 2 až 3 roky. Za jeden rok zmladíme jednu polovicu, alebo jednu tretinu kríka. Staré, holé výhonky sa odstraňujú od základu.

Rez mnohokvetých ruží

Rez mnohokvetých ruží je pomerne ťažký. Je to dané tým, že kultivary mnohokvetých ruží sa líšia výškou vzrastu. Obyčajne sa ponecháva jedna polovica, až jedna tretina vzrastu kríka, tým počet púčikov na výhonkoch kolíše v rozmedzí 3 až 7. Záleží na skúsenostiach, aby sa pre daný kultivar našiel správny postup rezu.

Rez popínavých ruží

Popínavé ruže obyčajne kvitnú na 2 až 4-ročných výhonkoch, preto sa tieto výhonky nerežú. Zrezávame len suché, zmrznuté, alebo výhonky zahusťujúce krík. Staršie ako 4-ročné výhonky sa vyrezávajú od základu, aby sa podporil rast nových. Tento cyklus sa opakuje každoročným zmladzovaním tak, aby krík pôsobil esteticky.

Rez sadových ruží

Sadové ruže sa prakticky vôbec nerežú. Vyrezávame len výhonky suché, namrznuté a tie, ktoré zahusťujú krík.

Rez miniatúrnych ruží

Miniatúrne ruže sa zrezávajú asi na polovicu vzrastu kultivaru.

Chemická ochrana

Chemickú ochranu robíme hneď po zrezaní ruží, pokiaľ nie sú vypučané púčiky, postrekujeme Sulkou asi v 5 % koncentrácii. S pokračujúcim rastom púčikov sa koncentrácia znižuje až na 1 %. Proti živočíšnym škodcom postrekujeme Fosfotionom, Arafosfotionom, Metationom, Pirimorom a pod. Koncentráciu volíme podľa výrobcu a dodržiavame bezpečnostné opatrenia. Ak urobíme všetky práce na čas a dôsledne, určite sa nám ruže odvďačia množstvom krásnych a zdravých kvetov.