Your Cart

Ako postupovať pri nákupe škôlkárskych výpestkov

Ako postupovať pri nákupe škôlkárskych výpestkov
Ako postupovať pri nákupe škôlkárskych výpestkov
0,00€
Bez DPH: 0,00€

Pestovateľské úspechy závisia od celého radu faktorov, ako je správna voľba stanovišťa, príprava pôdy pred výsadbou, zásoba živín v pôde a ich dopĺňanie počas pestovania, postup pri výsadbe, vzdialenosť výsadby, vhodný pestovateľský tvar, primeraný rez, správna agrotechnika, ochrana proti chorobám a škodcom ap. Veľmi významná je v tomto smere kvalita škôlkárskych výpestkov a ich vnútorná hodnota.

Pestovatelia pri nákupe výpestkov obyčajne prihliadajú na kvalitu a mohutnosť koreňovej sústavy i nadzemnej časti a ich zdravotný stav. Nemožno proti tomu nič namietať, no nesmieme pritom zabúdať i na ďalšie okolnosti. Tak napríklad, pri nákupe ovocných výpestkov musíme pamätať na vhodnú kombináciu podpníka a kultivaru v súlade s pestovateľskými podmienkami i spôsobom pestovania, pre ktorý sme sa rozhodli. Vhodné podpníky pre jednotlivé kultivary sa dozvieme z pomologickej literatúry. Či už z literatúry, alebo pri konzultácii s odborníkmi si musíme zistiť napr. vhodný podpník a kultivar pre konkrétny pestovateľský tvar.

Trochu odlišná je situácia pri nákupe výpestkov ruží. Tu nemáme možnosť tak širokej škály podpníkov, ako je to napríklad pri jabloniach. Pri ružiach sa v škôlkach najčastejšie používajú Rosa canina pollmeriana a Rosa laxa, i keď sa občas môžeme stretnúť aj s niektorými ďalšími podpníkmi. Pri ružiach teda vzhľadom na túto úzku škálu podpníkov má väčší vplyv na celkový vzrast výpestkov kultivar. Ak sa kupujúci pri nákupe výpestkov bude riadiť len mohutnosťou výpestkov, často sa môže minúť cieľom. Buď sa dopracuje len ku kultivarom, ktoré majú prirodzenú bujnosť rastu a kultivary slabšie rastúce, hoci veľmi pekné, vo svojej výsadbe nebude mať, alebo, čo môže byť ešte horšie, nakúpi výpestky na vzhľad síce veľmi pekné, ale počas zimného obdobia ich môže poškodiť mráz. Mohutnosť výpestkov nemusí byť len záležitosťou kultivaru, prípadne podpníka, ale v niektorých prípadoch môže byť spôsobená nie najvhodnejšou technológiou pestovania (napr. prehnané hnojenie dusíkom), čo môže mať za následok riedke, nedostatočne vyzreté drevo.

Možno, že predchádzajúce riadky zvádzajú k názoru, že by sme mali nakupovať výpestky so slabším drevom, lebo tie sú kvalitnejšie.

Nie. Kvalita výpestkov je udaná v československej norme. Tak napríklad podľa starej normy ČSN 46 4942 Ruže, jasne stanovuje požiadavky na výpestky ruží: Hovorí sa tu, že v l. akostnej triede má byť výška rozkonárenia nad očkom pri veľkokvetých, mnohokvetých, popínavých, parkových a botanických ružiach očkovaných do 100 mm a počet vyzretých výhonkov minimálne 3, z toho 2 z očka. V II. akostnej triede podobne, tu však postačujú iba 2 vyzreté výhonky.

Dĺžka výhonkov musí podľa uvedenej normy byť primeraná príslušnému kultivaru. Minimálny počet púčikov na výhonkoch ruží veľkokvetých, popínavých, sadových a botanických má byť 5, pri skupine ruží mnohokvetých 4. Teda veľkosť (mohutnosť) výpestkov, hrúbka a dĺžka dreva sú nielen pestovateľskou záležitosťou, ale typickým kultivarovým znakom a ten musíme pri nákupe zohľadňovať.

Uplatňujme pri nákupe požiadavky SN, ale vždy v súlade s príslušným kultivarom. Lebo neznalosť vlastnosti kultivaru nás môže zvádzať k mylnému posudzovaniu kvality výpestkov.