Your Cart

Živočíšny škodcovia ruží

Živočíšny škodcovia ruží
Živočíšny škodcovia ruží
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Ruža sa na celom svete pokladá za kráľovnú kvetín. Svojou malou náročnosťou a veľkou schopnosťou prispôsobiť sa stanovištným podmienkam, dlhým vekom, trvácnosťou, veľkou krásou, farebnosťou, bohatosťou kvetov a vôňou si získala obľubu medzi milovníkmi kvetov. Pri pestovaní ruží spôsobujú nemalé problémy najmä živočíšni škodcovia. Ich škodám môžeme predísť včasnou a účinnou ochranou, ktorú nám umožňujú vhodné chemické prípravky. V tomto článku neuvediem celý bohatý sortiment živočíšnych škodcov, ktorí sa môžu na ružiach vyskytovať, ale vyberieme iba niekoľkých, s ktorými sa musí boriť takmer každý pestovateľ a voči ktorým sa oplatí uskutočniť chemickú ochranu. Jedným z najbežnejších škodcov sú listové vošky, najčastejšie voška ružová (Macrosiphon rosae) a voška trávna (Metopolophium dirrhodum), ktoré už skoro na jar vytvárajú početné kolónie na letorastoch ruží. Tieto sa vplyvom cicania vošiek skrúcajú, zakrpatievajú a nakoniec môžu aj uschnúť. Vošky vylučujú množstvo sladkého tekutého trusu, tzv. medovice, ktorá znečisťuje napadnuté rastliny a sťažuje asimiláciu i transpiráciu. Ochranu proti voškám treba začať už pri zistení prvých škodcov a možno použiť postrek roztokom Pirimoru 0,05 % až 0,75 % alebo Ultracidu 40 0,075 % až 0,1 % či Metationu 0,2 %. Postreky po ďalšom napadnutí ruží voškami opakujeme. Spomínané preparáty je dobré striedať, aby sa predišlo vytváraniu rezistentných populácií škodcov. Nakoľko vošky, ktoré napádajú ruže prezimujú vo forme vajíčok, dobrou prevenciou je predjarný postrek 1 % Nitrosanom, ktorý zničí všetky vajíčka. Kultivary ruží s mäkkými listami niekedy veľmi napáda nepríjemný škodca, ktorý v druhej polovici mája, alebo začiatkom júna skrúca jednotlivé lístočky do cigaretových rúrok. Nie sú vzácne prípady, že všetky lístočky na celom kre sú takto poskrúcané a ovisnuté. Svoju farbu ani konzistenciu napadnuté lístky nestrácajú, no ostanú takéto poskrúcané až do jesene. Vzhľad krov sa tým znehodnocuje a aj ich ďalší rast a vývoj sa tým zabrzdí. Tento zákerný škodca sa volá piliarka drobná (Blennocampa pusilla) a patrí k blanokrídlemu hmyzu. V skutočnosti je to malá čierno-žltá osička, ktorá sa liahne na jar. Kladie 1 až 3 vajíčka na okraje listov, ktoré sa typickým spôsobom skrúcajú do rúrok. V rúrke sa občas nájdu húsenice, ktoré čiastočne požierajú listové pletivo. Škodca má do roka iba jednu generáciu s dosť stabilným cyklom vývoja, preto nebýva príliš ťažké viesť proti nemu účinný boj. Odporúča sa účinný prípravok Metation v koncentrácii 0,2 %. Ozajstný úspech je však závislý od starostlivej voľby postrekových termínov. V teplejších oblastiach SR treba vykonať prvý postrek asi koncom prvej májovej dekády, ďalšie dve ošetrenia približne v 10-dňových intervaloch. Tieto tri postreky nám spoľahlivo zabezpečia zdravé ruže bez skrútených listov. Vo vyšších, chladnejších polohách začíname s postrekom neskôr, podľa nadmorskej výšky až začiatkom druhej polovice mája, alebo koncom druhej májovej dekády. Niektoré kultivary, najčastejšie polyantky, poškodzuje cikádočka ružová (Typhlocyba rosae). Je to malý lietajúci cicavý hmyz, ktorého larvičky žijú na spodnej strane listov ruží aj iných ružokvetých drevín a cicaním spôsobujú na listoch malé žlté až biele škvrny. Niekedy ich býva toľko, že celé lístočky sú pokryté žltými, alebo bielymi škvrnkami.