Your Cart

Kováčik obilný

Kováčik obilný
Kováčik obilný
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Kováčik obilný -  Agriotes lineatus[br]Foto: [b]Ondřej Zicha[/b][br][url]www.biolib.cz[/url]

Kováčik obilný -  Agriotes lineatus

Kováčik obilný sa vyskytuje na obilných poliach, lúkach, pasienkoch, v zeleninových záhradách. Jeho larvy (tzv. drôtovce), obžierajú korienky rozličných rastlín. Dospelá larva sa zvlika na kuklu a tá sa zvlika na dospelca - tzv. úplnou premenou. Vývin kováčikov trvá niekoľko rokov (až 6 rokov). Dospelé chrobáky môžeme vydieť sedieť na kvetoch a na listoch rozličných poľných alebo lúčnych rastlín, po spárení a nakladení vajíčok zomierajú. Jedna samička nakladie v malých dávkach celkovo až 200 vajíčok do pôdy 2-6 cm hlboko. Larvy žijú niekoľko rokov v pôde, kde sa aj zakuklia a vyliahnuté dospelce prezimujú v pôde. Kováčiky majú dobre vyvinutý vymršťovací mechanizmus: z polohy na chrbte sa prudkým trhnutím a úderom štítu predohrude o podložku vymrštia niekoľko centimetrov do vzduchu, tam sa obrátia a dopadnú na brušnú stranu tela a na nohy. Pri premnožení larvy kováčika obilného spôsobujú škody na pestovaných plodinách.