Your Cart

Krytonos

Krytonos
Krytonos
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Krytonosy sú drobné chrobáky s tenkým nosom. Sú veľmi plaché, ak sa dotkneme rastlín padajú na zem, kde sa celkom strácajú medzi, hrudkami pôdy, vďaka svojmu hnedastému či sivastému sfarbeniu. Krytonos repkový a krytonos štvorzubý nalietavajú skoro na jar, niekedy už koncom marca. Napádajú rastliny hlúbovín vonku i v parenisku, či v skleníku pri vetraní a kladú do nich vajíčka. Z vajíčok sa liahnu larvy, ktoré vyžierajú stonku rastliny. Proti týmto krytonosom ošetrujeme už otužovanú sadbu a rastliny vonku hneď po výsadbe. Začiatok napadnutia krytonosmi možno sledovať i podľa žltých misiek naplnených vodou, kam krytonosi nalietavajú. Rastliny postrekujeme Elecronom WP 50 v (0,2 %) koncentrácii pri ochrannej lehote 21 dní alebo Thiodanom 35 EC rovnako v (0,2 %) koncentrácii s ochrannou lehotou 30 dní.

Ochrana

Po prebudení zo zimného spánku nastáva obdobie kŕmenia s následným párením, kedy nastáva ideálny termín na insekticídne ošetrenie. Samičky kladú vajíčka do stoniek spravidla pod vegetačný vrchol. Larvy, ktoré sa z vajíčok vyliahnu vyhrýzajú pletivá stoniek, ktoré za spolupôsobenia nočných mrazov praskajú a nekrotizujú. Takto poškodené stonky sú dobrou živnou pôdou pre hubové choroby. Ochrana proti krytonosom by mala byť urobená ešte pred nakladením vajíčok, preto treba venovať pozornosť dôkladným prehliadkam porastov, hlavne po náhlom oteplení. Dobrú účinnosť má dvojzložkový insekticíd Nurelle D, ktorý má dlhú reziduálnu účinnosť a tiež hĺbkovú účinnosť a preto pôsobí aj na nakladené vajíčka. Rapid je insekticíd s veľmi podobnou účinnosťou ako Nurelle D. V tomto období aplikovať pre vytvorenie väčšieho množstva šešulí Atonik, alebo Route. Dobré výsledky dosiahneme tiež použitím prípravkov Talstar 10 EC, alebo Proteus 110 ED.