Your Cart

Medvedík obyčajný

Medvedík obyčajný
Medvedík obyčajný
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Medvedík obyčajný - Gryllotalpa gryllotalpa Je tiež zvaný krtonôžka obyčajná. Žije vo vlhkej kyprej pôde na lúkach, v záhradách, ale aj v mokradiach. Škodí pri hĺbení chodieb a na jar pred stavbov hniezda. Rozrývajú pôdu blízko pod povrchom, nad budovaným hniezdom prehrýzavajú podzemné časti rastlín. Na hrabanie chodieb v zemi používa silné predné nohy. Nevie skákať ale napriek svojej mohutnosti príležitostne lieta. Dospelé krtonôžky sú tmavohnedé, porastené jemnými chĺpkami až 6 mm dlhými, s krátkymi krovkovitými prednými a s blanitými zadnými krídlami. Larvy a nymfy sú spočiatku belavé, neskôr sa podobajú dospelcom. Nemajú však krídla. Sú to všežravece, prednostne sa živia malými bezstavovcami a larvami hmyzu, jedálniček si spestrujú korienkami rastlín. Často vyhryzávajú diery v hľúzach rastlín. V lete môžeme počuť jemné pravidelné cvrlikanie samcov. Na zosilnenie cvrlikania slúži špeciálne na tento účel vyhrabaná komôrka. Samica si v čase párenia (jar a prvá polovica leta) vyhrabe jamku, spevní ju slinami a nakladie do nej až 1000 vajíčok. Tie potom stráži a spočiatku stráži aj vyliahnuté nymfy. Väčšina nýmf dostieva po prvom prezimovaní, niektoré až po treťom prezimovaní. Tak ako dospelé žijú v zemných chodbách až jeden meter hlboko. Ochrana: V lete môžeme likvidovať hniezda, ktoré spoznáme podľa nakyprenej pôdy a zničenia rastlín nad hniezdom. Dospelcov je možné chytať do pripravených pastí, pozostávajúcich z rôznych nádob (kvetináčov) zapustených do pôdy. Medzi nastražené nádoby položíme na pôdu laty, ktoré krtonôžky nemôžu prelizť. Tie potom usmerňujú pohyb krtonôžok po povrchu pôdy a tie následne padajú do nádob.