Your Cart

Molica skleníková

Molica skleníková
Molica skleníková
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Molica skleníková - Trialeurodes vaporariorum Ľudovo nazývaná bielou muškou, je najznámejším škodcom balkónových a izbových rastlín. Dá sa pomerne ľahko zistiť, pretože ak sa dotkneme napadnutých rastlín, dospelé molice z nich húfne odlietajú. Škodí nielen cicaním rastlinných štiav, ale aj vylučovaním sladkých lepkavých štiav (medovica), ktorými znečisťuje nižšie položené listy. Neskôr sa na znečistených listoch objavujú čerňovky , ktoré kazia nielen vzhľad, ale obmedzujú aj asimiláciu napadnutých rastlín. Najobľúbenejšími hostiteľmi molice skleníkovej z okrasných rastlín sú fuksia, muškát a ibištek. Ochrana: Ihneď po zistení škdcu treba napadnuté rastliny minimálne trikrát v 5-dňových intervaloch ošetriť prípravkami: Applaud 25 WP, Basudin 600 EW, Karate 2,5 EC, Mitac 20 HF, Talstar 10 EC, pričom prípravky treba striedať. Na prvý postrek je vhodné použiť kombináciu Applaudu s Talstarom.