Your Cart

Mora gama

Mora gama
Mora gama
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Mora gama - Autographa gamma V porastoch pestovaných plodín pozorujeme najprv žer na mladých listoch vo forme malého skeletovania, neskôr na starších rastlinách pozorovať okienkovanie až môže žer prejsť do holožeru. Na týchto listoch nachádzame žltozelené larvy, ktoré sú uprostred tela najhrubšie a s tromi pármi panôžok, sú to larvy mory gamy. Po žere zostáva horná pokožka listov zachovaná, neskôr vyhryznú, nepravidelné otvory a okrajové požerky. Mladé rastliny bývajú nad pôdou prehryznuté. Húsenice svojím žerom znižujú počet rastlín a tiež úrodu a jej kvalitu. Mora gama je škodcom repy cukrovej, strukovín, ľanu, zeleniny hlavne kapusty, rajčiakov, papriky šalátu a iných. Najväčšie škody spôsobuje v júli a v auguste. Mora gama sa môže občas náhle a nečakane premnožiť. Rastliny zbavené listovej plochy síce neuhynú, no ich vývoj je podstatne narušený (poškodenie môžeme prirovnať približne k škodám od ľadovca). Avšak v čase normálneho výskytu je mora gama nevýznamným škodcom, lebo polyfágne húseničky sa rozptyľujú po rôznych rastlinách. Motýľ mory gamy je dlhý 20 - 22 mm, v rozpätí krídiel meria 40 - 48 mm. Predné krídla má sivohnedé so slabým fialovkastým nádychom. V strede týchto krídiel je striebrobiela škvrna v podobe gréckeho písmena gama. Húsenice sú dlhé 30 - 40 mm, žltozelené, zelené až hnedasté. Nápadné sú tým, že majú iba tri páry panôžok telo je uprostred zhrubnuté. Pohyb húsenice je typický piadivkovitý, veľmi rýchly. Mora gama môže prezimovať v ktoromkoľvek štádiu. Prvá generácia mory sa objavuje koncom mája a začiatkom júna. Keď prezimovali dospelé jedince, aj skôr (v apríli). Imága lietajú v priebehu dňa, hlavne v popoludňajších hodinách, ale aj v noci a musia prejsť "dospelostným žerom" a to cicaním nektáru (na umelé svetlo sa nedajú nalákať). Po kopulácii, oplodnené samičky kladú vajíčka jednotlivo alebo v skupinkách, na spodnú stranu listov. O 7 - 14 dní sa liahnu pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu húseničky, ktoré sú polyfágne. Húseničky sa zo začiatku živia na rastlinách na ktorých sa vyliahli. V priebehu svojho života sa 4x zvliekajú, teda prechádzajú piatimi instarmi. Až do 2. instaru sú málo pohyblivé a pri vyrušení sa húseničky spúšťajú po vláknach k zemi, kde dlhšiu dobu zostávajú vo zvinutej polohe ležať. Neskôr sú veľmi pohyblivé, už nespriadajú vlákna a pri otrasoch rýchlo padajú na zem. Asi o 3 týždne dospievajú a na rozdiel od ostatných druhov z čeľade morovité, kuklia sa priamo na živnej rastline. Celý vývoj trvá 6 - 7 týždňov a nová generácia motýľov sa objavuje koncom júna a začiatkom júla. Oplodnené samičky 2. generácii kladú vajíčka na cukrovú repu a ďalšie plodiny. Vývoj tejto generácie je ukončený začiatkom augusta, kedy sa objavujú imága 3. generácie, hlavne v teplejších oblastiach. Mora gama môže teda mať do roka 2 - 3 generácie.