Your Cart

Podkôrnik ovocný

Podkôrnik ovocný
Podkôrnik ovocný
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Podkôrnik ovocný - Scolytus rugulosus Ako prvotný škodca priamo napáda ovocné stromy v tesnej blízkosti lesov (najmä listnatých). Najčastejšie však podkôrnik ovocný vystupuje ako druhotný škodca, napáda zoslabené stromy a to mladé stromčeky zoslabené presadením, choré rakovinou, poškodené ohryzom, mechanickým poranením a pod. Škody spôsobené podkôrnikom ovocným sú predovšetkým fyziologického rázu. Chodby v lyku prerušujú prívod štiav, strom chradne a odumiera. Najviac býva napadnutá oslnená strana stromu, konáre pôsobia dojmom, akoby boli prestrieľané brokmi, z otvorov vypadáva drvina. Pri slivkách marhuliach, čerešniach a višniach vyteká z týchto otvorov glejotok. V korune stromu vädnú, žltnú, vysychajú listy a plody, ktoré predčasne opadávajú. Dôležitým vodidlom pri stanovení škodcu je celkový výzor stromu – na strome s preschnutou korunou, s výskytom rakoviny, narastanie vlkov na odumretých konároch, možno s určitosťou predpokladať výskyt podkôrnika ovocného, alebo podkôrnika slivkového (Scolytus mali). Pod kôrou nachádzame chodbičky škodcu, lôžka kukiel, bývajú hlbšie v dreve. Ochrana : dbať o dobrý zdravotný stav stromov, vysádzať na vhodné stanovištia zodpovedajúce kultivarom. Slabé, choré stromy, hlavne ich neživé časti odstraňovať a páliť. Kmene ohrozených stromov, najmä mladých stromčekov po presadení postrekujeme prípravkom Metation E 50 v 0,2% koncentrácii od konca mája do konca augusta každý tretí týždeň. Kmene stromov oslabené mrazom preventívne postrekujeme Arborolom M.