Your Cart

Skočky

Skočky
Skočky
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Skočky - Phyllotreta Sú drobné, skákavé chrobáky, sfarbené čierno, alebo s dvomi žltými pásikmi na chrbáte a škodia už na vzchádzajúcich rastlinách i neskôr. Ošetrovať treba hneď pri vzchádzaní, pretože čím sú poškodené mladšie rastliny, tým sú škody väčšie. Proti skočkám možno použiť Elocron WP 50 v ( 0,1 %) koncentrácii a to len tesne po vzchádzaní či výsadbe (zabezpečená je tým dostatočná ochranná lehota medzi ošetrovaním a zberom). Actellic 50 EC možno použiť pri vzchádzaní, ale i neskôr, pretože má ochrannú lehotu medzi posledným ošetrovaním a zberom len 7 dní. Použiť možno i Soldep (0,06 %) pri ochrannej lehote 14 dní.