Your Cart

Strapky

Strapky
Strapky
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Strapky - Thysanoptera Škodia cicaním rastlinných štiav a podobne ako vošky prenášajú aj niektoré virózy okrasných rastlín. Sú drobné a pomerne nenápadné, preto pestovateľa na ich prítomnosť upozornia väčšinou až drobné striebristé škvrny a čierne kvapky trusu na listoch. Mladé listy sú zdeformované, na kvetoch sú malé škvrny. Príčinou ich výskytu býva často suché a teplé prostredie. Ochrana v prípade zistenia strapiek, alebo príznakov poškodenia treba napadnuté listy odstrániť a rastliny ošetriť niektorým z povolených prípravkov: Actellic 50 EC, Karate 2,5 EC, Sumithion Super, Ultracid 40 WP. Pri prvom zistení škodcu na spodnej strane listu je potrebné aplikovať postreky minimálne 3-4x v rozpätí troch-štyroch dní. Použitie tieto prípravky: Applaud 25 WP v kombinácii buď s Talstarom, Basudinom 600 EW, Nurelle D, Chees, Cyper 10 EM - ako prvú aplikáciu, potom bez Applaudu. Ak má obmedziť výskyt škodcu, je potrebné dodržiavať koncentrácie a intervaly. Na odchyt dospelého škodcu možno použiť žlté lepové doštičky. Infekcia môže byť i v mladých sadeniciach - hlavne u pelargónií, begónií, petúnií a cibuľovín. Príznaky môžu byť rôzne - podľa druhu baktérií a rastlín. Chemická ochrana nebýva stopercentné účinná. Najlepšou prevenciou je dezinfikovaný substrát.