Your Cart

Vývojové štádiá hmyzu

Vývojové štádiá hmyzu
Vývojové štádiá hmyzu
0,00€
Bez DPH: 0,00€

Vývoj hmyzu od vajíčka po dospelého jedinca je sprevádzaný rôznymi zmenami. Tento proces nazývame premenou. Podľa spôsobu premeny sa hmyz delí na dve skupiny. Prvú skupinu tvorí hmyz s dokonalou premenou (Holometabola) a druhú skupinu s nedokonalou premenou (Hemimetabola).

Dokonalá premena

Vývojové štádiá hmyzu s dokonalou premenou sú vajíčko, larva (nymfa), kukla a dospelý jedinec. Larva sa svojim vzhľadom nepodobá dospelému jedincovi a pred konečnou premenou prechádza štádiom kukly. V kukle dochádza k vnútornej prestavbe orgánov larvy a tá sa týmto mení na dospelého jedinca. epidoptera).

Nedokonalá premena

Asi 10% hmyzu prechádza nedokonalou premenou. Vývojové štádiá hmyzu s nedokonalou premenou sú vajíčko, larva a dospelý jedinec. Vývojové štádium nedospelého hmyzu sa nazývajú larva (nymfa), resp. larválny instar. Larvy neprechádzajú štádiom kukly. S výnimkou nerozvinutých krídel a nedokonalých pohlavných orgánov sa veľmi podobajú dospelcom. Niekoľkokrát sa zvliekajú a po poslednom zvlieknutí sa nadobúdajú podobu dospelého jedinca.

Larva

Prevažná časť hmyzu prechádza niekoľkými larválnymi štádiami. Každé štádium je ukončené zvliekaním (odkladaním starej vonkajšej kostry), ktoré vedie k zväčšeniu larvy. Premenou posledného larválneho štádia vzniká kukla, ktorá sa mení v dospelé štádium hmyzu.

U mnohých druhov hmyzu je celkový počet štádií určený geneticky a je konštantný bez ohľadu na prírodné podmienky. U okrídlených skupín hmyzu sa v rámci jedného druhu môže líšiť s ohľadom na podmienkach prostredia (teplota, potrava, či populačná hustota a iné).

Kukla

V kukle dochádza k hlbokej prestavbe orgánov larvy, ktorá sa týmto v zásade mení na dospelého jedinca. Počas tohto obdobia neprijíma potravu a nachádza sa v tzv. období kľudu.