Your Cart

Zrniarka fazuľová

Zrniarka fazuľová
Zrniarka fazuľová
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Zrniarka fazuľová - Acanthoscelides obsoletus Say Zrniarka fazuľová je 2,5 až 4 mm dlhý chrobák tmavohnedej farby s jasno škvrnitým povrchom tela s priľahlými svetlými chĺpkami. Krovky nezakrývajú koniec tela. Larvy sú belavé, beznohé s hnedou hlavou, dlhé 3,5 mm. Chrobáky zrniarky poškodzujú zrná hrachu, fazule a iných motýľokvetých rastlín. Rozmnožuje sa kladením vajíčok na zelené struky. K nákaze môže dôjsť ešte v čase kvitnutia, keď samičky kladú vajíčka na kvety. V osive sa zrniarka fazuľová rozmnožuje počas skladovania, kde kladie vajíčka priamo na semená. Vyliahnuté larvy sa zavŕtavajú do pletiva a neskôr do zŕn, v ktorých vyžierajú vnútorný obsah. V jednom semene môže byť až 28 lariev. Vyvinutá larva pred zakuklením prehryzáva do semena kruhový otvor a zakuklí sa. Vývoj celej generácie (vajíčko, larva, kukla, trvá za primeraných podmienok 60 dní (vajíčko 25, larva 24, kukla 11). U nás na poli sa pozorovala 1 generácia, v sklade 2, 3 a viac generácií. Chrobáky sa objavujú koncom júla a samičky škodcu kladú vajíčka na povrch rastlín. Na jar zo skladíšť môže škodca nalietať na porasty až do okruhu 3 km.

Ochrana

Ochrana proti zrniarke fazuľovej spočíva predovšetkým v siati zdravých semien. Napadnuté semená fazule môžeme od zdravých zŕn odstrániť pred sadením tak, že ich ponoríme do vody, pričom napadnuté zrná ostanú plávať na povrchu a dobré klesajú na dno nádoby. Mokré zrná treba rýchlo sadiť. Pri zbere osivo na budúci rok môžeme moriť Hermalom v dávke 4 g na 1 kg semena. Keďže škodca neznáša nízke teploty, s úspechom môžeme používať schladzovanie, prípadne zmrazenie fazule. Pri teplote - 2°C hynú všetky štádiá škodcu v priebehu 2 mesiacov, pri - 12°C už za 4 až 10 hodín a pri - 17°C za 8 hodín. Škodcu môžeme ničiť aj teplotami 60°C vo vrstve osiva nižšej ako 40 mm. Tu však hrozí nebezpečenstvo, že sa poškodí klíčivosť fazule, preto tento spôsob ničenia škodcu odporúčame iba pri fazuli určenej na konzum. Uložením v sklade pri teplote 4 až 8°C sa počet generácií tohto škodcu a tým aj poškodenie zmenší až o 3/4, v porovnaní s uložením v priestore s teplotou 14 až 20°C.