Zoradenie podľa latinských názvov

 

  A - B - C - D - E - G - H - L - M - O - P - Q - R - S - T - Y - Z

 

                                                                                                                                                               
Acanthoscelides obsoletus Say Zrniarka fazuľová
Acrolepiopsis assectella Molička cesnaková
Agriotes lineatus Kováčik obilný
Anarsia lineatella (Zeller) Psota broskyňová
Anthonomus piri Kvetovka hrušková
Anthonomus pomorum (L.) Kvetovka jabloňová
Aphidula pomi (Degeer) Voška jabloňová
Aphis schneideri (Börner) Mušice
Aporia crataegi Mlynárik ovocný
Atomaria linearis (Stephens) Atomária repová
Autographa gamma (L.) Mora gama
Bruchus pisorum (L.) Zrniarka hrachová
Calepitrimerus vitis (Nalepa) Hálkoveč viničový
Cephus pygmaeus (L.) Bodruška obilná
Ceutorhynchus Krytonosy
Ceutorhynchus napi (Gyllenthal) Krytonos repkový
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham) Krytonos šešuľový
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham) Krytonos štvorzubý
Ceutorrhynchus saturalis Krytonos cibuľový
Coccoidae Červce
Coccomyces hiemalis Drobnoškvrnka čerešňová
Cossus cossus Drevotoč obyčajný
Dasyneura brassicae (Winnertz) Byľomor kelový
Delia antiqua (Meigen) syn. Phorbia antiqua Kvetárka cibuľová
Delia brassicae Kvetárka kapustová
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte Kukuričiar koreňový
Diloba caeruleocephala Modrohlávok ovocný
Ephestia elutella Vijačka čokoládová
Ephestioa kuehniella Vijačka múčna
Erannis defoliaria (L.) Piadivka zimná
Eriosoma lanigerum Voška krvavá
Euproctis chrysorrhoea (L.) Mníška zlatoritka
Eurydema oleracea Bzdocha kapustová
Gryllotalpa gryllotalpa (L.) Medvedík obyčajný
Haplodiplosis marginata (von Roser) Byľomor sedlový
Haplothrips tritici (Kurdjumanov) Strapka pšeničná
Hedya dimidioalba (Retz.) syn. Hedya nubiferana (Haworth) Obaľovač záhradný
Helix pomatia Slimák záhradný
Hoplocampa minuta Piliarka slivková
Lampetia equestris (Fabr.) syn. Merodon equestris (Fabr.) Cibuľovka narcisová
Lema melanopus Kohútik pestrý
Leptinotarsa decemlineata (Say) Pásavka zemiaková
Limacidae Slizniaky
Lyriomiza huidobrensis Mínerky
Mamestra brassicae (L.) Mora kapustová
Meligethes aeneus (Fabr.) Blyskáčik repkový
Mytilococcus ulmi syn. Lepidosaphes ulmi (L.) Štítnička čiarkovitá
Operophtera brumata (L.) Piadivka jesenná
Ostrinia nubilalis (Hübner) Vijačka kukuričná
Panonychus ulmi (Koch) Roztočec ovocný
Parthenolecanium corni Puklica slivková
Phyllotreta Skočky
Pieris brassicae (L.) Mlynárik kapustový
Plodia interpunctellaa Vijačka papriková
Podosphaera leucotricha Múčnatec jabloňový
Psila rosae Vŕtavka mrkvová
Quadraspidiotus perniciosus Červec sanchozsky
Rhagoletis cerasi (L.) Vrtivka čerešňová
Saturnia pyri Okáň hruškový
Scolytus rugulosus Podkôrnik ovocný
Sitotroga cerealella Psota obilná
Spilonota ocellana Obaľovač púčikový
Suillia lurida Fúzavka cesnaková
Taeniothrips simplex Strapka gladiolová
Taphrina deformans Grmaník broskyňový
Tetranychus Roztocce
Tetranychus urticae Roztočec chmeľový
Thysanoptera Strapky
Trialeurodes vaporarium (Westwood) Molica skleníková
Trioza apicalis Méra mrkvová
Yponomeuta padellus, sp. malinellus Priadzovec ovocný
Zeuzera pyrina Drevotoč hruškový
??? Puklice a štítničky
??? Slimáky
??? Voš tulipánová
??? Vošky listové