Zoradenie podľa slovenských názvov

 

  A - B - C - D - F - G - H  - K - M - O - P - R - S - V - Z

 

                                                                                                                                           
Atomária repová Atomaria linearis (Stephens)
Blyskáčik repkový Meligethes aeneus (Fabr.)
Bodruška obilná Cephus pygmaeus (L.)
Byľomor kelový Dasyneura brassicae (Winnertz)
Byľomor sedlový Haplodiplosis marginata (von Roser)
Bzdocha kapustová Eurydema oleracea
Cibuľovka narcisová Lampetia equestris (Fabr.) syn. Merodon equestris (Fabr.)
Červce Coccoidae
Červec sanchozsky Quadraspidiotus perniciosus
Drevotoč hruškový Zeuzera pyrina
Drevotoč obyčajný Cossus cossus
Drobnoškvrnka čerešňová Coccomyces hiemalis
Fúzavka cesnaková Suillia lurida
Grmaník broskyňový Taphrina deformans
Hálkoveč viničový Calepitrimerus vitis (Nalepa)
Kohútik pestrý Lema melanopus
Kováčik obilný Agriotes lineatus
Krytonos cibuľový Ceutorrhynchus saturalis
Krytonos repkový Ceutorhynchus napi (Gyllenthal)
Krytonos šešuľový Ceutorhynchus obstrictus (Marsham)
Krytonos štvorzubý Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham)
Krytonosy Ceutorhynchus
Kukuričiar koreňový Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Kvetárka cibuľová Delia antiqua (Meigen) syn. Phorbia antiqua
Kvetárka kapustová Delia brassicae
Kvetovka hrušková Anthonomus piri
Kvetovka jabloňová Anthonomus pomorum (L.)
Medvedík obyčajný Gryllotalpa gryllotalpa (L.)
Méra mrkvová Trioza apicalis
Mínerky Lyriomiza huidobrensis
Mlynárik kapustový Pieris brassicae (L.)
Mlynárik ovocný Aporia crataegi
Mníška zlatoritka Euproctis chrysorrhoea (L.)
Modrohlávok ovocný Diloba caeruleocephala
Molica skleníková Trialeurodes vaporarium (Westwood)
Molička cesnaková Acrolepiopsis assectella
Mora gama Autographa gamma (L.)
Mora kapustová Mamestra brassicae (L.)
Múčnatec jabloňový Podosphaera leucotricha
Mušice Aphis schneideri (Börner)
Obaľovač púčikový Spilonota ocellana
Obaľovač záhradný Hedya dimidioalba (Retz.) syn. Hedya nubiferana (Haworth)
Okáň hruškový Saturnia pyri
Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata (Say)
Piadivka jesenná Operophtera brumata (L.)
Piadivka zimná Erannis defoliaria (L.)
Piliarka slivková Hoplocampa minuta
Podkôrnik ovocný Scolytus rugulosus
Priadzovec ovocný Yponomeuta padellus, sp. malinellus
Psota broskyňová Anarsia lineatella (Zeller)
Psota obilná Sitotroga cerealella
Puklica slivková Parthenolecanium corni
Puklice a štítničky ???
Roztocce Tetranychus
Roztočec chmeľový Tetranychus urticae
Roztočec ovocný Panonychus ulmi (Koch)
Skočky Phyllotreta
Slimák záhradný Helix pomatia
Slimáky ???
Slizniaky Limacidae
Strapka gladiolová Taeniothrips simplex
Strapka pšeničná Haplothrips tritici (Kurdjumanov)
Strapky Thysanoptera
Štítnička čiarkovitá Mytilococcus ulmi syn. Lepidosaphes ulmi (L.)
Vijačka čokoládová Ephestia elutella
Vijačka kukuričná Ostrinia nubilalis (Hübner)
Vijačka múčna Ephestioa kuehniella
Vijačka papriková Plodia interpunctellaa
Voš tulipánová ???
Voška jabloňová Aphidula pomi (Degeer)
Voška krvavá Eriosoma lanigerum
Vošky listové ???
Vŕtavka mrkvová Psila rosae
Vrtivka čerešňová Rhagoletis cerasi (L.)
Zrniarka fazuľová Acanthoscelides obsoletus Say
Zrniarka hrachová Bruchus pisorum (L.)