Your Cart

Kríčkové a kolíkové rajčiaky

Kríčkové a kolíkové rajčiaky
Kríčkové a kolíkové rajčiaky
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Začiatkom mája možno už rajčiaky vysádzať do fóliovníkov a v druhej polovici mesiaca, keď už nehrozí nebezpečenstvo neskorých mrazov i do voľnej pôdy. V obidvoch prípadoch uprednostňujeme zdravé, silné sadence nižšieho vzrastu a tmavej farby. Vhodné je, ak majú vyvinuté aj súkvetie. Balíčkové sadence majú po presadení náskok vo vzraste oproti presádzaným. Pri pestovaní rajčiakov má dôležitú úlohu morfologická stavba rastlín. Do fóliových krytov je vhodnejšie vysádzať kolikové kultivary, čo oceníme najmä pri vyväzovaní vrcholov, zaštipovaní vedľajších výhonkov, mechanickom opeľovaní, ochrane, alebo pri zbere plodov. Vysoké determinantné kultivary rajčiakov sú vzrastené a pri vedení na vodorovných drôtoch zahusťujú priestor, tým sa zhoršujú mikroklimatické podmienky pre opeľovanie kvetov ap. Podobné nedostatky majú. determinantné kultivary vo fóliovníku i pri pestovaní na zemi. Pestovanie pod fóliou má mať intenzívny charakter. Intenzívnosť uplatníme v hnojení, ošetrovaní a ochrane. Rajčiaky sú náročné na výživu, ktorú zabezpečujeme organickými a anorganickými hnojivami. Na jeseň zarýľujeme na m2 4 až 6 kg maštaľného hnoja. Pred výsadbou hnojíme priemyslovými hnojivami napr. Cereritom 200 g na m2. Zabezpečíme tým nielen základné živiny ale i mikroelementy. Voľba sponu vo fóliovníku závisí predovšetkým od vzrastu kultivaru a spôsobu vedenia. Skoré kultivary, alebo v prípade, že chceme dosiahnuť hlavný zber skôr, rastliny vysadzujeme hustejšie, v spone 300 x 300 mm a vedieme ich na 3 súkvetia. Ak chceme dosiahnuť maximálnu úrodu, zakracujeme hlavný výhonok v druhej polovici augusta, aby plody najvyššie položených súkvetí dozreli do príchodu prvých mrazíkov. Najvhodnejšia výsadba je do radu. Rastliny špagátom vyväzujeme k drôtu na konštrukcii fóliovníka. Uväzujú sa voľne za tretím listom a potom sa ovíjajú okolo špagátu. Výhoda tohto spôsobu vedenia v porovnaní s kotlíkovou oporou je v tom, že pohýbaním drôtu súčasne operujeme viac rastlín. Za teplejšieho počasia pri výdatnom vetraní cez čelá fóliovníkov stačí pre opeľovanie kvetov i prievan. Pri takejto výsadbe volíme spon 800 x 350 mm. Keď máme k dispozícii čiernu fóliu, nastielame, aby sme zabránili rastu burín, zvýšenému výparu vody a za nepriaznivých podmienok výskytu fytoftóry. Vo fóliovníku si rastliny vyžadujú pravidelnú závlahu a kyprú pôdu bez burín. Každých 10 dní odstraňujeme bočné výhonky a podľa potreby postrekujeme proti voškám Pirimorom a v jeseni proti strapkám Actelicom. Vo voľnej pôde možno pestovať všetky kultivary rajčiakov, vysádzame ich v druhej, alebo poslednej dekáde mája. Požiadavky na kvalitu sadencov a hnojenie sú podobné ako vo fóliovníku. Kolíkové kultivary vysádzame k opore v spone 1 x 0,40 m. Pri vysádzaní ostatných kultivarov v záhradke rešpektujeme mohutnosť vzrastu jednotlivých kultivarov a preto vysoké determinantné vysádzame 2 až 3 rastliny na m2. Nízke determinantné a indeterminantné 4 až 5 rastlín na m2. I v tomto prípade môžeme nastielať čiernu fóliu. Ocenia to najmä pestovatelia vo vyšších chladnejších polohách. Vysadené rajčiaky zalievame, pôdu kypríme a udržujeme bez burín. Ošetrovanie rastlín vo voľnej pôde je analogické. Opäť spočíva v kyprení pôdy.