Your Cart

Uhorky zaštipovať, či nezaštipovať ?

Uhorky zaštipovať, či nezaštipovať ?
Uhorky zaštipovať, či nezaštipovať ?
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Otázka, ktorú často počuť medzi záhradkármi. Uhorky majú dvojaké kvety - samčie a samičie - odlišné svojou stavbou i vonkajším vzhľadom. Na samičích kvetoch je už dlho pred rozkvitnutím viditeľný zárodok budúceho plodu. Pri plnom kvete v strede samičieho kvetu je len blizna, zatiaľ čo v kvetoch samčích sú tyčinky s prašníkmi bohatými na peľ. Každému je určite jasné, že plody sú zo samičích kvetov po dobrom opelení. Rozloženie samčích a samičích kvetov na uhorkách nie je náhodné, ale sú usporiadané podľa určitého systému. Naše staré tradičné kultivary uhoriek - nakladačiek, šalátových, pareniskových i skleníkových mali na hlavnej stonke prevažne samčie kvety. Samičie kvety, to znamená i plody sa vytvorili väčšinou na vedľajších stonkách. Znalosť tohto rozloženia kvetov viedla k známemu agrotechnickému zásahu rezu uhoriek, slovom ku skráteniu hlavnej stonky. Zamedzením jej rastu sa podporil rast stoniek vedľajších, ktoré boli z hľadiska pestovateľa rodivé. Rez uhoriek sa pravidelne uplatňoval hlavne pri pestovaní v skleníkoch a pareniskách. Na väčších plochách nebol už takou samozrejmosťou. Je to zásah náročný na ručnú prácu. Zásadná zmena, ktorá robí rez uhoriek zbytočným, prišla v poslednom desaťročí i do našich záhradiek. Pestujeme prevažne samičie hybridy uhoriek, pri ktorých sa takéto kvety nachádzajú i na hlavnej stonke. Prakticky od druhého až tretieho listu hlavnej stonky sa v každej pazuche zakladajú 1-3 plody, rovnako ako na vedľajších stonkách. Tým odpadá dôvod na skrátenie hlavnej stonky. Zmena pomeru samčích a samičích kvetov sa prejavuje i v celkovom vzhľade rastliny. Tradičné kultivary silnejšie rastú a vytvárajú väčší počet vedľajších stoniek, na prvý pohľad bohatšie kvitnú (prevažne samčie kvety), zatiaľ čo nové hybridy slabšieho rastu pri zdanlivo slabom kvitnutí bohato rodia. Pri tradičných kultivaroch pripadá na jeden samičí kvet 10-20 samčích. Pri prevažne samičích hybridoch je pomer takmer opačný, 10 samičích na 1-2 samčie. Z celkovej úrody plodov sa získava z hlavnej stonky asi 15 % pri tradičných kultivaroch 40-50 % pri nových hybridoch. Na položenú otázku si už teraz každý záhradkár vie dať správnu odpoveď.