Your Cart

Choroby a škodcovia zemiakov

Choroby a škodcovia zemiakov
Choroby a škodcovia zemiakov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Najvážnejším ochorením zemiakov je pleseň zemiaková (fytoftóra) spôsobená hubou Phytophthora infestans, ktorá môže napadnúť listy, vňať, hľuzy zemiakov a za daždivého počasia môže zničiť celé porasty hlavne vo vyšších polohách. Prvé príznaky infekcie sa objavujú na listoch v podobe žltých vodnatých škvŕn, ktoré rýchlo tmavnú. Na rozhraní chorých a zdravých listových pletív sa za vlhka vytvára belavý nálet huby. Za sucha škvrny zasychajú. Na povrchu hľúz sa fytoftóra prejavuje silnými plytkými preliačinami. Na priereze hľúz pod pokožkou vidno hrdzavohnedé odumreté pletivá. Za vlhka takto postihnuté hľuzy môžu hniť už v pôde, alebo počas uskladnenia.

Pleseň zemiaková

Pleseň zemiaková prezimuje v podobe podhubia v nakazených hľuzách, preto základom boja proti nej je popri chemických postrekoch používanie zdravej sadby. Postreky proti fytoftóre vykonávame preventívne, teda ešte pred prepuknutím infekcie. Používame meďnaté a organické fungicídy. Z meďnatých je to predovšetkým Kuprikol 50, ďalej Neroxon 50, Dithane cupromix a Ridomil plus 48 WP, z organických fungicídov Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram combi, Sandofan M 8 ap. Z vymenovaných prípravkov sú Ridomil plus a Sandofan M 8 systémové, preto ich možno za sezónu použiť maximálne dvakrát. Ich výhodou však je, že chránia porasty zemiakov 12 až 18 dní. Postreky zemiakov proti fytoftóre vykonávame podľa priebehu počasia. Ak je počasie daždivé, prvý postrek urobíme ešte pred zapojením porastov (spravidla v polovici júna) a ošetrenie v 7 až 10-dňových intervaloch viackrát zopakujeme. Na prvé postreky použijeme Dithane alebo Novozir, na ďalšie Ridomil plus alebo Sandofan M 8 a koncom vegetácie použijeme Kuprikol. Ochranu zemiakov proti fytoftóre si môžu pestovatelia zemiakov zjednodušiť, ak budú sledovať signalizáciu ošetrovania (rozhlas, televízia, denná tlač).

Alternáriová škvrnitosť listov

Druhou pomerne rozšírenou chorobou zemiakov je alternáriová škvrnitosť listov vyvolávaná hubou Alternaria solani. Prejavuje sa vo forme niekoľko milimetrov veľkých hnedých koncentrických škvŕn, ktoré sú spravidla ohraničené žilnatinou listov. Silno napadnuté listy predčasne usýchajú. Alternáriová škvrnitosť listov je narozdiel od fytoftóry, ktorá škodí hlavne vo vyšších polohách, viac rozšírená v teplejších oblastiach. Proti alternáriovej škvrnitosti listov sú z prípravkov vymenovaných pri fytoftóre účinné Dithane, Novozir a Sandofan M 8. Ak na ošetrovanie zemiakov proti fytoftóre použijeme tieto prípravky, tak zároveň zasiahneme aj proti alternáriovej škvrnitosti listov.

Obyčajná chrastavitosť

Najčastejšou chorobou zemiakových hľúz je tzv. obyčajná chrastavitosť, ktorú spôsobujú aktinomycéty druhu Streptomyces scabies. Obyčajná chrastavitosť sa prejavuje rôzne veľkými chrastami na povrchu hľúz a podľa kultivarov či pôdnych podmienok môže byť buď hlboká, vyvýšená, alebo plochá. Najškodlivejšia je hlboká chrastavitosť, pretože hlboko zasahuje do hľúz, preto pri ich čistení vzniká veľký odpad. Chrastovitosťou postihnuté hľuzy nehnijú a nemajú ani zníženú konzumnú hodnotu, i keď sú veľmi nevzhľadné. Pôvodcovi chrastovitosti sa najlepšie darí na ľahších piesočnatých pôdach so zásaditou reakciou (pH nad 7). Hnojenie čerstvým maštaľným hnojom alebo vápnenie pôdy priamo pod zemiaky a sucho v čase tvorby hľúz taktiež silno podporuje vznik chrastovitosti. Nie je zanedbateľná ani rozdielna kultivarová citlivosť. V boji proti chrastovitosti sa snažíme vytvoriť také podmienky, v ktorých sa pôvodcovi ochorenia nedarí. Na hnojenie používame rozložený hnoj alebo kompost, pod zemiaky pôdu nevápnime, z priemyslových hnojív používame superfosfát, síran amónny a síran draselný a podľa možnosti zemiaky za sucha (hlavne v období tvorby hľúz) zavlažujeme. Suchú hnilobu hľúz spôsobuje niekoľko druhov húb z rodu Fusarium, ktoré do zemiakov prenikajú cez rôzne mechanické poškodenia. Preto sa so suchou hnilobou stretávame predovšetkým na hľuzách pochádzajúcich z veľkovýroby, kde sa zemiaky zberajú mechanizmami. Tu je totiž možnosť poškodenia hľúz najväčšia. Pri ručnom zbere sa hľuzy málokedy poškodia a okrem toho záhradkár si ľahko vytriedi poškodené zemiaky, ktoré prednostne upotrebí.

Pásavka zemiaková

Najvážnejším škodcom zemiakov je pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), ktorej larvy i dospelé jedince poškodzujú nadzemné časti zemiakov. Pásavka zemiaková prezimuje v štádiu dospelých chrobákov v pôde. Pôdu opúšťa v apríli a v máji. Po úživnom žere sa pári a samička začína klásť vajíčka na spodnú stranu listov. O 10 až 14 dní sa liahnu larvy, ktoré sú veľmi žravé a v krátkom čase dokážu skonzumovať okrem hrubšej žilnatiny všetky listy rastlín. Do roka máva dve generácie. V boji proti pásavke zemiakovej sa najlepšie osvedčili zásahy proti mladým larvám. Na postreky sa môže použiť Decemtion EK 20, alebo pyretroidy - Ambush, Decis, Cymbush, Ripcord, ktoré však pre záhradkárov nie sú dostupné. Na poprašovanie zemiakov slúži Elocron popraš. Ochranná lehota všetkých vymenovaných prípravkov je 14 dní. Po aplikácii Elocron popraš je zakázané 5 až 7 dní vstúpiť do ošetrených porastov.

Vošky

Ďalšími vážnymi, i keď nenápadnými škodcami zemiakov sú vošky, ktoré cicajú na spodnej strane mladších listov. Priame škody po cicaní nebývajú také veľké ako škody spôsobené prenosom rôznych vírusových chorôb zemiakov, ktoré výrazne znižujú úrody. Boj proti voškám je teda dôležitý hlavne v množiteľských porastoch, pretože nesmieme dopustiť, aby sa vírusy dostali do hľúz, ktorými sa virózy veľmi ľahko prenášajú. Z tohto dôvodu sa zemiaková sadba dopestováva vo vyšších polohách, v tzv. sadbových oblastiach, kde sa vyskytuje menej vošiek - prenášačov viróz. Tu treba poznamenať, že ak v teplejších oblastiach dopestované hľuzy vysadíme, tak úrody zemiakov z roka na rok klesajú. Dochádza k tzv. degenerácii, čo možno jednoznačne pripísať spomínaným virózam. Pritom spravidla nejde o jeden vírus, ale o celý komplex viróz, ktoré sa nemusia navonok ani výraznejšími príznakmi na vňati prejaviť. Preto sa oplatí vysádzať pravú sadbu, pochádzajúcu zo sadbovej oblasti.

Drôtovce

Zákernými škodcami zemiakových hľúz sú larvy kováčikov, tzv. drôtovce, ktoré sa zavrtávajú do hľúz a môžu do nich zavliecť aj rôzne mikroorganizmy spôsobujúce ich hnilobu. Drôtovce sa vyskytujú väčšinou v takých pôdach, ktoré neboli viac rokov obrábané. Súvisí to totiž s vývojom drôtovcov, ktoré mávajú troj až päťročný vývoj. Priama ochrana sa z hygienických dôvodov nevykonáva, pretože by sa museli použiť granulované insekticídy, ktoré je zakázané aplikovať napr. aj ku koreňovej zelenine.