Your Cart

Pestovanie skorých zemiakov

Pestovanie skorých zemiakov
Pestovanie skorých zemiakov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Skoré zemiaky sú v období mája až augusta pre každú domácnosť nenahraditeľnou zeleninou a v jeho prvej časti zeleninou lahôdkovou. Preto by v oblastiach ich pestovania nemali chýbať v pestovateľskom pláne ani jedného záhradkára. Pestovanie skorých zemiakov nie je náročnejšie ako pestovanie inej zeleniny, predsa však každý rok po celé letné obdobie od mája až do konca augusta skoré zemiaky chýbajú aj u mnohých záhradkárov, alebo sa dopestujú neskoršie ako prídu na trh z domácej produkcie. Najväčšou prekážkou pestovania je nedostatok skorej sadby, ktorá má v južných oblastiach degeneračné sklony a vo väčšine prípadov vyžaduje každoročnú obmenu, ktorú majú zabezpečenú len veľkopestovatelia. Ďalší nedostatok je v znalosti podmienok a spôsobu pestovania skorých zemiakov, aby tieto boli v konzumnej veľkosti už v druhej polovici mája. Predpokladom úspešného pestovania skorých zemiakov je predklíčovanie. Najčastejšie sa pestujú kultivary "AstiIIa", "Saskia", "Rezy" a na južnom Slovensku pestujú Ružové, ktoré však pre veľkú náchylnosť na choroby z hromadného pestovania vyradili. Darí sa na piesočnatých pôdach a patrí medzi najčastejšie. Vyhovujúce podmienky pre pestovanie skorých predklíčovaných zemiakov sú v okolí: Kútov, Trnavy, Nitry, Levíc, Šiah, Lučenca, Košíc a Michaloviec. Na pestovanie skorých zemiakov najlepšie vyhovujú ľahšie pôdy, dobre zásobené humusom. Z hnojív pri jesennej príprave je najlepšie použiť superfosfát a síran draselný s následným jarným použitím liadkových hnojív, ak nie sú k dispozícii, potom použijeme pri jesennom obrábaní pôdy niektoré kombinované hnojivo (NPK). Jarné spracovanie pôdy dáva pôde hrubú štruktúru, ktorá nie je žiadúca. Predklíčujeme v debničkách s obvodovými latkami vysokými maximálne 60 mm. Pri položení debničiek na seba vzniká medzi nimi 60 mm vysoká svetelná medzera, ktorá zabezpečuje dostatok svetla v spodných debničkách. Na celú plochu debničky položíme lepenku (vlnitú) alebo baliaci papier, najlepšie z papierového vreca (dvojmo) pre udržanie vlahy. Zemiakové hľuzy uložíme do debien podľa veľkosti. Proti niektorým plesňovým ochoreniam poprášime Dithanom M 45 v dávke 1,5 až 2 g na 1 kg sadby. Hneď pri naložení zemiakových hľúz na predklíčenie ich porosíme a toto opakujeme každých 4 až 5 dní vlažnou vodou pri teplote 14 až 16°C. Miestnosť v ktorej predklíčujeme má byť svetlá (aj s možnosťou priamych slnečných lúčov), kde neklesne teplota pod 10°C a nie je vyššia ako 16 °C, aby klíčky boli dosť silné, ale nevybiehali. Obdobie predklíčenia nemá byť dlhšie ako 30 dní. Potom energia klíčenia slabne a má to vplyv nielen na budúci vzrast, ale aj na akosť. Hľuza by nemala mať viac ako 5 klíčkov. Pri dobrom predklíčovaní sa vytvorí aj koreňová sústava, ktorú treba zachovať. Výsadbu skorých zemiakov vykonávame v troch častiach: - prvá časť na obdobie spotreby 10 až 14 dní prikryjeme fóliou - druhá časť na obdobie spotreby 10 až 15 dní sa predklíčuje, ale neprikrýva fóliou, vysádza sa v rovnakom čase - tretia časť sa nepredklíčuje, ale obdobie výsadby je rovnaké ako pri predchádzajúcich, na spotrebu od 15. júla do konca augusta. Z tejto časti možno pripraviť aj sadbu pre budúci rok, ak sa vykonalo náležité chemické ošetrenie a negatívny výber. Skoré zemiaky sadíme v hustejšom spone než zemiaky neskoré, musí však byť dosť priestoru na ich riadne ohrnutie. Jamky na sadenie kopeme plytké, aby sa nad hľuzami vytvorila 30 mm vrstva kyprej zeme. Pod hľuzou však musí byť 50 až 80 mm vrstva skyprenej zeme. Vysádzame priamo z debničiek, aby sa zachovali všetky dobre vyvinuté klíčky a aj väčšia časť vyvinutých korienkov. Väčšie hľuzy sadíme po jednej, menšie po dvoch. Príliš malé hľuzy nesadíme. Prvá časť pod fóliou sa sadí z predklíčených zemiakov. Oblúkovú kostru pod fóliou 4 X 1, 25 X 0,50 m si vyhotovíme z 5 až 6 drôtov hrubých 8 až 12 mm dlhých tak, aby na každej strane mali na zapichnutie 250 mm. Po zapichnutí vytvoria tieto drôty sploštený polkruh, na ktorý sa natiahne fólia, ktorá má po každej strane záložku, do ktorej sa navlečie 24 mm pozinkovaná rúrka, aby sa fólia upevnila. Asi za 20 dní zemiaky narastú tak, že fóliu možno odkryť stočením po dlhšej strane na prípadné použitie. Fólia pri jarných mrazoch chráni porast až do -6 °C, ak sa vňať nedotýka fólie. Porast pod fóliou po 8 až 10 dňoch treba plne zavlažiť. Po odkrytí zemiaky ohrnieme a zavlažíme a to nielen podmokom, ale aj postrekom, lebo len tak sa dostane voda aj do hornej časti kopca zemiakov. Zavlažovať je potrebné každých 5 až 6 dní, čo je závislé od zrážok, vždy však dôsledne. Druhá časť skorých zemiakov bez fólie, ale predklíčené sa sadia podobne, ako pri prvej časti. Ohrnú sa a zavlažia, keď vňať dosiahne výšku 100 až 120 mm, čo je asi koncom apríla. Prvé zavlažovanie vykonávame už v polovici apríla, po ohrnutí týždenne. Za priaznivých podmienok by mali dosiahnuť konzumnú zrelosť asi 25. mája. Ak ich poškodia mrazíky, treba ich ihneď prihnojiť liadkovými hnojivami a zavlažiť. Tretia časť - zemiaky nepredklíčené pre konzum po 15. júni a pre prípadnú sadbu na budúci rok. Sadia sa a ošetrujú v termínoch ako pri predchádzajúcej časti.