Your Cart

Verticiliové vädnutie

Verticiliové vädnutie
Verticiliové vädnutie
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Ohrozené sú predovšetkým letničky. Na rastline začínajú vädnúť listy na jednom, alebo dvoch výhonkoch. Rastliny vädnú často pred rozkvitnutím. Niekedy zhnednú koreňové krčky. Napadnuté výhonky nakoniec odumrú. Ochrana: Napadnuté výhonky odstráňte. Rastlinu menej polievajte. Pred výsadbou zalejte výsadbové jamky Kuprikolom 50.