Your Cart

Aké kultivary jahôd do záhrady?

Aké kultivary jahôd do záhrady?
Aké kultivary jahôd do záhrady?
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Záhradkárom odporúčať kultivar jahôd nie je také jednoduché. Každý má iné podmienky pre pestovanie, ktoré sa odlišujú oblastne, ale aj v rámci jednej obce. Ďalší problém je v tom, že záhradkár nedostane odporúčaný kultivar. Zabezpečením sadencov pre záhradkárov sa zaoberá len málo množiteľských podnikov. Ešte horšie je to zo zásielkovou službou, ktorá zaťažuje podnik aj poštu. Najžiadanejšie sú "novinky" vyšľachtené u nás, alebo v zahraničí. Nakoľko záhradkár chce mať kultivar hneď, ako sa dozvie o jeho povolení, alebo že sa niekde skúša novinka zo zahraničia, píše na šľachtiteľskú stanicu. Tá má však iné úlohy, zabezpečuje sadence pre množiteľské podniky a zahraničné novinky neudržuje ani nerozmnožuje.

Povolený vs. nepovolený kultivar

Kultivary jahôd sú povolené, zapísané v Listine povolených kultivarov a tiež nepovolené, ktoré sa k nám dostanú rôznymi spôsobmi zo zahraničia a nekontrolovateľne sa u nás rozširujú. Povolené kultivary sú vo výhode, pretože prechádzajú udržovacím šľachtením, uzdravovacím procesom a sú pod odborným dohľadom šľachtiteľov. Majú dobrý zdravotný stav a rodivosť. Ak niektorý z kultivarov stratí význam a je vyšľachtený lepší, vyradí sa. Iné je to pri nepovolených kultivaroch. Často iba nové meno spôsobí rozruch medzi záhradkármi. Zabúdame však na to, že kultivaru z iných podmienok sa u nás nemusí dariť napriek svojim vynikajúcim vlastnostiam. Ďalšou nevýhodou nepovolených kultivarov je, že ich nikto neudržuje. Aj ten najlepší kultivar časom degeneruje. Z toho dôvodu sa novinky striedajú. Majú výhodu, že sú prispôsobené domácemu prostrediu. Toľko úvodom, aby bolo zrejmé, koľko problémov je okolo výberu vhodných kultivarov. Každý záhradkár by si mal vybrať aspoň 3 kultivary s rôznym obdobím dozrievania. Nepriaznivé počasie netrvá počas celého zberového obdobia a tak sa mu aspoň niektorý kultivar vydarí. Každý by si mal vyskúšať sám, čo sa v jeho záhradke najlepšie darí.

Niektoré staršie kultivary

  • Vo veľkovýrobe dominuje Senga Sengana. Má dobrú rodivosť a predovšetkým všestranne použiteľné plody pre konzervárenský priemysel. Náchylná je na pleseň sivú.
  • Kultivar Karmen je stále obľúbený pre svoje veľké, krásne a chutné plody. Celková rodivosť je stredná.
  • Zefýr a Roxana sú skoré kultivary. Zefýr sa hodí do vlhkých polôh. Tu sa prejaví jeho odolnosť proti piesni sivej, rodivosť je veľmi dobrá. V suchom prostredí má malé plody. Kultivar Roxana je univerzálnejší, môžeme ho pestovať na každom stanovišti.
  • Anita je kultivar s veľkými lesklými svetločervenými plodmi a príjemnou chuťou. Konzumuje sa najmä v čerstvom stave, na konzervovanie je menej vhodný pre jemnú konzistenciu plodov a má slabé sfarbenie.
  • Gorella je veľkoplodý kultivar s tuhšími plodmi a so strednou vodivosťou. Pestuje sa na pestovateľských plochách väčších podnikov, pretože sa dobre zberá.
  • Mária, kultivar vyšľachtený na Slovensku v Bojniciach. Má dobrú rodivosť i kvalitné plody, vhodné na kompótovanie. Udržiava si farbu i tvar. Je vhodný do suchších polôh, pretože je menej odolný proti plesni sivej.
  • Tamara, kultivar vyšľachtený v Turnove, je najneskorší kultivar z povoleného sortimentu. Má dobre vyfarbené plody vhodné i na spracúvanie. Môžeme ho odporúčať do vlhších polôh, pretože je odolnejší proti plesni ako Senga Sengana a tiež preto, že možno predĺžiť zber, keď sú už ostatné kultivary pozberané.
  • Fracunda a Fratina sú kultivary vyšľachtené v Nemecku a u nás boli povolené v roku 1979. Fracunda je o niečo skorší má pekne veľké vyfarbené plody. Pestovateľsky je chúlostivá a prejavujú sa u nej zdravotné poruchy. Kultivar Fratina má zdravý vzrast, ale má veľkú násadu plodov, ktoré nestačí vyživiť a preto sú drobné. Je to najdrobnoplodejší kultivar sortimentu.
  • Kultivar Dagmar, vyšľachtený v Turnove a povolený v roku 1980, je všestranný. Vhodný na konzum v čerstvom stave i na spracovanie. Kvalitou sa podobá Sengane. Má však pevnejšie plody a je viac odolný proti plesni. Netrpí chorobami.
  • Redgauntlet bol druhý najrozšírenejší kultivar vo veľkopestovateľských podnikoch. Menej trpí plesňou, pomalšie dozrieva, takže je pestovateľsky výhodný. Kvalita plodov je pre záhradkárov podpriemerná.