Your Cart

Jahodovisko po zbere úrody

Jahodovisko po zbere úrody
Jahodovisko po zbere úrody
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Často sa stáva, že po zbere úrody jahôd, mnohí záhradkári ponechávajú vyrodené porasty svojmu osudu. Má to však negatívny dôsledok na stav porastu, ako aj výšku úrody v budúcom roku. Po zbere úrody najskôr odstránime ťažko rozložiteľný podkladací materiál. napr. stružliny, fóliu ap. Po ukončení zberu je pôda veľmi vyschnutá a ušliapaná, preto je okopávka, najmä na ťažších pôdach podstatne sťažená. Pre uľahčenie kultivačných prác je vhodné 2 až 3 dni pred prvou okopávkou pôdu dobre poliať. Primeraná vlhkosť počas celej vegetácie má vplyv na výšku a akosť úrody. V porovnaní s inými pestovanými rastlinami jahody silne reagujú na doplnkovú závlahu zvýšením úrod a veľkosťou plodov. Zavlažovanie je najúčinnejšie v období tvorby a vývinu plodov. Doplnková závlaha po zbere má vplyv na úrodu v budúcom roku, lebo podporuje vývoj koreňov a listovej plochy. Najmä po skosení listov po zbere je závlaha nevyhnutná pre tvorbu novej listovej plochy. Výsledky praktických skúšok a porovnávania vplyvu kosenia listov po zbere plodov na budúcu úrodu dokázali, že v niektorých prípadoch je tento zásah užitočný. Vplýva na zvýšenie úrod v budúcom roku. Tieto poznatky sa získali u nás i v zahraničí, najmä pokiaľ išlo o porasty poškodené roztočíkom, alebo škvrnitosťou. Keď má kosenie lístia vplývať na budúcu úrodu, kosíme veľmi skoro po zbere. Aby do jesene narástla nová listová plocha, treba porast súčasne prihnojiť rýchle pôsobiacimi hnojivami, najmä dusíkatými. V prípade prísuškov skosené trsy výdatne polievame. Pri zanedbaní týchto opatrení sa do príchodu zimy nevytvorí dostatok nových listov, čo záporne vplýva na budúcu úrodu. Stále rodiace - remontantné jahody po prvej úrode v júni neskosíme, lebo by nemali plody v druhej polovici leta a na jeseň. Jedným z veľmi dôležitých zásahov je odstraňovanie poplazov a prebytočných rastlín, ak si nechceme dopestovať sadbový materiál. Názory na vhodné obdobie, kedy sa majú poplazy odstraňovať sú rôzne. Niektorí záhradkári ich odporúčajú odstraňovať hneď po ich vytváraní. Dokázané je však, že na predčasné odstránenie rastlina reaguje ešte intenzívnejším vytváraním nových poplazov. Všeobecne možno odporúčať 1-krát, maximálne 2-krát odstrániť poplazy. Sústavné odstraňovanie je pomerne prácne a okrem toho neboli zistené podstatnejšie rozdiely v úrodách v budúcom roku. Na odstránenie poplazov môžeme použiť nožnice, nôž, alebo ich okopávame ostrou motykou. Odtrhávanie poplazov je menej vhodné, nakoľko okrem poranenia koreňového kŕčika sa poškodzujú novovznikajúce korienky. Počas vegetácie sa vytvárajú nad starými koreňmi nové, mladé, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri príjme živín a vody. Preto je taktiež dôležité okolo rastlín okopávať len plytko tak, aby sa najdôležitejšia časť koreňovej sústavy nepoškodzovala. Pre prvú výsadbu jahôd je vhodné získať si zdravý a kvalitný sadbový materiál z množiteľského podniku. Ak si chceme sadence rozmnožiť z vlastnej výsadby, v období dozrievania plodov označíme si zdravé a úradné trsy, ktoré prinášajú plody charakteristické pre daný kultivar. Len z týchto trsov odoberáme sadence. Doteraz najvážnejším škodcom jahôd je roztočík jahodový. Z chorôb sú to vírusové mykoplazmatické ochorenia.. Prítomnosť roztočíka i niektorých uvedených chorôb je zakrpatenosť rastu, kučeravenie listov a pri niektorých vírusových chorobách žlté škvrny mozaiky na listoch. Závažnou mykoplazmatickou chorobou je zelenokvetosť, ktorá sa prejavuje zeleným sfarbením okvetných lístkov, deformáciami plodov, ako aj podstatne zväčšeným kalichom. Napadnuté rastliny z porastu odstránime a nikdy z nich neodoberáme sadence a to ani vtedy, ak by vyzerali zdravé. Najčastejšie si dopestovávame mladé sadence v porastoch. Takto ich získame väčšie množstvo a je to podstatne menej prácny spôsob, ako pri predpestovaní na množiteľských záhonoch. Sadence síce nebývajú na pohľad také pekné ako z pareniska alebo zo záhonu, pritom sa však lepšie prijímajú pri výsadbe do voľnej pôdy. Pre lepšie zakorenenie je účelné nasypať okolo trsov trochu rašeliny, alebo kompostu. Najdôležitejším faktorom je však dostatok vlahy pri tvorbe a zakoreňovaní sadencov.