Your Cart

Najčastejší škodcovia jahôd

Najčastejší škodcovia jahôd
Najčastejší škodcovia jahôd
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Jahody patria k najvyhľadávanejším druhom drobného ovocia, predovšetkým pre svoju skorosť v letnej ponuke čerstvých plodov, pre svoje chuťové vlastnosti a v neposlednom rade aj pre nutričné hodnoty. Preto ich pestujú nielen na rozsiahlych plochách vo veľkovýrobe, ale bežne ich sadia aj drobní pestovatelia. Bolo by dobré povedať si o najčastejších neúspechoch pri pestovaní jahôd: nie sú zriedkavé prípady, keď si záhradkári so vzorkami poškodených rastlín nesprávne vysvetľujú príčiny škôd. Tu treba na prvom mieste spomenúť okrajovú spálu listov, s ktorou sa pestovatelia často stretávajú už koncom apríla, alebo v máji. Prejavuje sa to tak na starších, ako aj mladých listoch v podobe hnedých, alebo sivých, suchých, rozsiahlych škvŕn, postupujúcich od okrajov listov. V najťažších prípadoch celá rastlina uschýna a odumiera. Tieto prejavy mnohí záhradkári pripisujú škodcom, o ktorých počuli ako o nebezpečných nepriateľoch jahôd, napríklad roztočíkovi, alebo háďatku. V skutočnosti býva takmer jedinou príčinou tejto tzv. okrajovej spály listov jahôd nadmerné pohnojenie rastlín priemyselnými hnojivami na jar. Niektorí pestovatelia sa neunúvajú ani tým najjednoduchším výpočtom, koľko môžu dať hnojiva na 1 štvorcový meter, aby rastlinám pomohli, ale ich nepoškodili. Zabúdajú že tieto množstvá by nemali prekročiť 50 až 70, maximálne 100 g na 1 m2. Pri ručnom sypaní liadku, Cereritu či iných hnojív priamo k rastlinám prichádza niekedy na pôdu mnohonásobok spomenutého množstva. Pretože jahoda má veľmi plytko uložené korene, býva to potom veľmi vysoká koncentrácia, ktorá najmä pri suchšej jari ľahko a rýchlo popáli korene, čo sa prejaví okamžitým výskytom listovej spály. Živočíšnych škodcov jahôd poznáme desiatky, no iba niektorí z nich sa vyskytujú častejšie a spôsobujú citeľné škody tak na rastlinách, ako aj na ovocí. Spomenieme podrobnejšie iba tých, ktorí sa vyskytujú častejšie a môžu spôsobiť vážnejšie straty. Už spomenutý roztočík jahodový (Tarsonemus fragariae) postihuje najviac také rastliny, ktoré trpia nevhodnými pestovateľskými podmienkami, sú horšie vyživované, zaburinené, na suchom stanovišti. Roztočík sa v takýchto kultúrach vie rýchlo premnožiť a svojim cicaním na listoch spôsobiť ich zvinovanie a potom aj krpatenie celej rastliny. Roztočíky majú schopnosť rýchleho pohybu a skoro zamorujú celú rastlinu, včítane poplazov. Pri odbere sadencov sa môže škodca ľahko roznášať. Preto sa vykonávajú prísne zdravotné prehliadky jahodových materských rastlín, pri ktorých sa osobitne kontroluje výskyt roztočíka. Napadnutý porast musíme chemicky ošetriť niektorým z účinných insekticídov. Pre drobného pestovateľa prichádza do úvahy iba prípravok Metation v zvýšenej koncentrácii (0,4 %), ktorým ošetrujeme kultúru buď na začiatku vegetačného obdobia do vytvárania pukov, alebo v lete po zbere ovocia. Postrek sa odporúča opakovať o týždeň. Pre zabezpečenie spoľahlivého účinku prípravku musíme pracovať s vysokým tlakom v postrekovači. Rastlinky z maximálnej blízkosti dobre postrekom namočíme pri spotrebe aspoň 2 litrov kvapaliny na 1 m2. Chceme ešte pripomenúť, že roztočík je veľmi drobný a jeho určenie by mal urobiť odborník. Dospelý škodca má dĺžku tela okolo 0,3 mm, preto potrebujeme na jeho zistenie aspoň silnú lupu. Zákerným škodcom v niektorých záhradkách, najmä v blízkosti lesov, parkov, alebo polí býva nosánik jahodový (Rhynchites aeneovirens). Samičky tohto škodcu kladú v čase pred kvitnutím jahôd vajíčka do listových rapíkov, alebo aj do kvetných stopiek; okolie miesta kladenia chrobák hryzadlami natoľko poškodí, že stopka alebo rapík ovisnú, zvädnú a uschnú. Nie sú vzácne prípady, že nosánik takto zničí väčšinu predpokladanej úrody. Ktorý záhradkár má možnosť denne navštevovať svoju záhradku, mal by starostlivo sledovať výskyt prvých chrobákov na rastlinách a pri zistení škodcu ihneď poprášiť kultúru Elocronom; môžeme použiť aj postrekový Elocron v 0,2 % koncentrácii. Ošetrenie by sa odporúčalo opakovať pred začiatkom kvitnutia. Spomenuli sme na začiatku aj ďalšieho škodcu jahôd - háďatko jahodové (Aphelenchoides fragarae). O tomto možno povedať toľko, že je to škodca u nás veľmi zriedkavý a netreba ho ako vážnejšie nebezpečenstvo pre naše záhrady vôbec spomínať.