Your Cart

O kultivaroch Red Rich, Rena a ďalších

O kultivaroch Red Rich, Rena a ďalších
O kultivaroch Red Rich, Rena a ďalších
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Medzi najviac rozšírené kultivary remontantných jahôd u nás patrí Red Rich a Rena. Red Rich sa pestuje od roku 1952 a patrí medzi najviac rozšírené remontantné kultivary jahôd na celom svete. V dobrých podmienkach a pri dostatku vlahy rastie stredne silno a vytvára i dostatok poplazov. V horších pôdach a pri nedostatku vlahy tvorí poplazy len ojedinele a v ďalších rokoch už prakticky neodnožuje. Preto je v súčasnosti nedostatok výsadbového materiálu. Prvé plody dozrievajú v polovici júna a ostatné až do polovice júla. Po krátkej prestávke plody dozrievajú koncom augusta až do príchodu mrazov. Jahody sú pevnej konzistencie, tmavočervenej farby a preto ich možno použiť aj na kompótovanie. Rena bola vyšľachtená na ŠVS Bojnice z kríženia kultivarov Red Rich a Senga Sengana. Rastliny i plody sa čiastočne podobajú Senga Sengane, trsy sú však o niečo slabšieho rastu. V prvom roku po vysadení vytvára väčšie množstvo odnoží. V ďalších rokoch je tvorba poplazov slabšia. Kvety sú drobnejšie a pri prvej úrode sa vytvárajú súčasne s kvetmi skorých kultivarov. Kvety druhej úrody sa objavujú asi o dva týždne neskoršie ako pri kultivare Red Rich. Plody sú o niečo drobnejšie ako pri Senga Sengane. Sú vhodné na priamy konzum, ale môžu sa aj spracúvať. Rena sa úrodami vyrovnáva štandardnému kultivaru Red Rich. Spoľahlivejšie remontuje a to aj v horších podmienkach a taktiež sa lepšie rozmnožuje. V posledných rokoch mnohí záhradkári mali možnosť vyskúšať niektoré novšie zahraničné, predovšetkým nemecké remontantné kultivary. Šľachtením remontantných kultivarov sa v Nemecka najviac zapodieva firma Hummel v Stuttgarte. Z jej výpestkov boli u nás skúšané kultivary Hummi Rrisca a Hummi Triscana, v našich podmienkach však kvalitou plodov a úrodnosťou nedosahovali úroveň štandardných kultivarov. Medzi najviac propagované remontantné kultivary patrí ďalší výpestok tejto firmy Hummi Gento. Tento kultivar prináša plody i na poplazoch. Celkove však pomerne slabo rastie, tvorí málo odnoží a preto sa ťažko rozmnožuje. Zo starších nemeckých kultivarov sa u nás skúšal kultivar Macherauch's Dauerernte' Plody však boli veľmi drobné. V súčasnosti sa u nás skúšajú novšie výpestky, ako je Imtraga, Revada, Appelever. Tieto sa však zatiaľ nerozmnožujú.