Your Cart

Choroby a škodcovia malín

Choroby a škodcovia malín
Choroby a škodcovia malín
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Znižovanie úrod, zhoršovanie kvality plodov malín a ľahšie namŕzanie krov, zapríčiňuje vírusové ochorenia, ktoré sú pri malinách veľmi rozšírené. Veľmi často sa na malinách vyskytuje komplex viacerých vírusových chorôb. Medzi najrozšírenejšie patria mozaiky maliny, prejavujúce sa na listoch vo forme rôznych svetlozelených a žltých škvŕn, presvetlenia žiliek ap. Mozaiky bývajú často v komplexe s vírusovou kučeravosťou. Prenášajú sa vrúbľami, odnožami a voškami. K ďalším rozšíreným mykoplazmatickým ochoreniam patrí zakrpatenosť maliny, ktorá sa prejavuje zakrpateným rastom malín a metlovitosťou koreňov. Prenáša ju cikádka Maeropsis fuseula. So zakrpatenosťou maliny býva často v komplexe vírusová krúžkovitosť maliny, ktorú prenášajú v pôde háďatká a rozširuje sa i semenami rôznych burín. Vírusové a mykomplazmatické choroby sú v porastoch neliečiteľné. Potrebné je dodržiavať preventívne nepriame ochranné opatrenia, ako je vysádzanie zdravého bezvirózneho materiálu, optimálna výživa, ochrana proti prenášačom viróz a mykoplazmóz, hlavne proti voške malinovej a ostružinovej a vysádzanie odolnejších kultivarov. Virózami a mykoplazmózami napadnuté maliny z porastov ihneď odstránime. Na výhonkoch a koreňoch malín sa vytvárajú nádory, spôsobené baktériovou nádorovitosťou (Agrobaeterium tumefaciens) v dôsledku ktorých rastliny zakrpatievajú až odumierajú. Ochrana spočíva v dodržiavaní preventívnych opatrení ako je odstraňovanie chorých jedincov a nevysádzanie náchylných ovocných plodín do zamorenej pôdy minimálne 5 rokov. Najrozšírenejšou hubovou chorobou malín je odumieranie malín (Didymella applanata). V dôsledku ochorenia sa tvoria na kôre, prevažne v okolí púčikov, fialové až červenohnedé veľké škvrny, kôra sa odlupuje a výhonok usychá. Z adventívnych púčikov sa tvoria nové metlovité, ale často nerodivé výhonky. Choroba je rozšírená hlavne na chudobných pôdach, pri prehustených porastoch, alebo ak sa pravidelne neodstraňujú staré výhonky. Porasty napadnutých malín môžeme proti chorobe ošetrovať chemicky Euparenom v 0,25 % konc. podľa potreby 1 až 3-krát do začiatku kvitnutia. Dobré výsledky sa dosiahli aj prikrývaním pôdy organickými hnojivami. Dôležitý je pravidelný presvetľovací rez malín, odstraňovanie starých výhonkov a pravidelné zavlažovanie v období sucha. Vo vlhkom a teplom počasí bývajú náchylnejšie maliny napadnuté hubovou chorobou elzinózou malín (Elsinoe veneta). Na listoch napadnutých rastlín sa objavujú 2 až 3 mm veľké tmavé škvrny, ktorých stred neskôr zbelie až vypadáva. Niekedy škvrny vzájomne splývajú. Na výhonkoch sa objavujú drobné tmavočervené až fialové, okrúhle, alebo pretiahnuté škvrny s priemerom niekoľko milimetrov. Neskôr sa ich stred preliačuje a druhý rok je pletivo rozbrázdené. Napadnuté plody bývajú znetvorené, zakrpatené a zostávajú zelené. Z ochranných opatrení sa odporúča vysádzať zdravé jedince a v rámci chemických ošetrení postrek Kuprikolom 50 v 0,6 % konc. pri pučaní a pred kvitnutím. Menej rozšírenou hubovou chorobou je septória malín (Mycosphaerella rubi). Napadá listy i stopky. V júni sa objavujú na listoch i stopkách červenofialové škvrny. Proti chorobe bojujeme preventívne odstraňovaním napadnutých listov a chorých výhonkov. V prípade silnej infekcie postrekujeme po vypučaní 0,6 % Kuprikolom 50, alebo Novozirom MN 80 v 0,3 % konc. Hrdza maliny (Phragmidium mali-idaei) je menej rozšírená hubová choroba malín. Je to jednohostiteľská hrdza. Príznaky ochorenia sa objavujú v júni žltými kôpkami écií na vrchnej strane listov. Neskôr vznikajú na spodnej strane oranžové kôpky letných výtrusov a na jeseň na spodnej strane listov kôpky čiernych výtrusov. Pre menšie rozšírenie sa zatiaľ chemická ochrana nerobí. Dôležité je odstránenie napadnutých častí rastlín. Vo vlhkom a chladnom počasí, hlavne vo veľmi prehustených porastoch malín, bývajú plody znehodnotené plesňou sivou (Botrytis cinerea). Napadnuté plody mäknú, vodnatejú a sú pokryté sivohnedými prášivými povlakmi konídionosičov a konidií. Ochrana spočíva v udržovaní porastov v dobrom zdravotnom stave, v odstraňovaní napadnutých častí rastlín. Z chemických prípravkov je vhodný Euparen v 0,25% konc. Zo živočíšnych škodcov sú na malinách rozšírené dva druhy vošiek, voška malinová (Aphis idaei) a voška ostružinová (Amphorophora rubi). Voška malinová je dlhá 2,2až 2,5 mm, svetlozelená s tmavozelenými škvrnami. Voška ostružinová je jasnozelená, dlhá 3 až 4,5 mm. Obidve vošky cicajú na rube listov, listy sa deformujú a skrúcajú. Okrem priamych škôd cicaním škodia ako prenášači vírusových ochorení. Pri väčšom výskyte vošiek výhonky postrekujeme Pirimorom DP 50 0,05 až 0,075 % Hostaquickom 50 EC 0,1 %, alebo Bi 58 EC 0,1 %. Pri menšom výskyte odstraňujeme napadnuté časti odstrihávaním vrcholov výhonkov. Drobný sivočiemy 2 až 2,5 mm komár byľomor ostružinový (Lasioptera rubi) škodí často na výhonkoch malín. Z vajíčok nakladených k púčikom sa liahnu 4 mm oranžové larvy, ktoré sa zavrtávajú do stržňa a spôsobujú vznik oválnych, alebo guľovitých hrčiek bez komôrok veľkých 40 X 20 až 30 mm. Výhonky sú v dôsledku napadnutia lámavé a zasychajú. Ochrana - odstraňovanie napadnutých výhonkov. Podobné škody ako byľomor ostružinový spôsobuje hrčiarka ostružinová (Diastrophus rubi). Bionómia je podobná ako pri predchádzajúcom škodcovi. Vzniknuté nádory môžu byť aj na stopkách listov a majú veľký počet komôrok. Ochrana ako pri predchádzajúcom škodcovi. Z ďalších byľomorov na malinách škodí Thomasiniana theobaldi, Contarinia rubicola a Dasyneura plicatrix. Thomasiniana theobaldi škodí na jednoročných starších výhonkoch vyciciavaním štiav larvami. Larvy byľomora Contarinia rubicala cicajú v pukoch, ktoré sa zdurujú. Dasyneura plicatrix škodí na listoch, kde žijú larvy v hrčkách a cicajú z listov šťavy, listy zasychajú. Z motýľov na malinách škodí podobník pravčelovitý (Bembecia hylaeiformis). Motýľ je dlhý 10 až 12 mm, s prednými tmavohnedými a zadnými priesvitnými krídlami, na ktorých sú hnedé strapce. Od júna kladú motýle vajíčka na pôdu, odkiaľ sa vyliahnuté húsenice prehryzávajú do koreňov a na jar vyhrýzajú stržeň výhonkov. Výhonky sa ľahko lámu. Ochrana - mechanické odstránenie napadnutých výhonkov tesne nad pôdou skoro na jar. Prezimujúce húsenice motýľa blyšteka malinového (Incurvaria rubiella) v apríli opúšťajú zámotky a vžierajú sa do púčikov malín, ktoré bývajú opradené riedkymi vláknami. Z púčikov prenikajú do stržňa výhonkov a tie v dôsledku poškodenia odumierajú. Červivosť malín spôsobujú chrobáky malinár sivý (Byturus aestivus) a malinár plstnatý (Byturus tomentasus). Chrobáky malinára sivého sú hnedočiernej farby, dlhé 5 mm, husto ochlpené. Chrobák malinára plstnatého je dlhý 3,8 až 4,3 mm, sivožltej farby. Koncom apríla chrobáky obžierajú kvety a listy čerešní, jahôd, sliviek a neskôr malín a černíc. Do nerozvinutých púčikov malín kladú samičky vajíčka. Dospelé larvy sú dlhé 6 mm, žltej farby. Škody spôsobené malinármi bývajú veľmi veľké. Niekedy je väčšina plodov červivá, nevhodná na konzum ani na spracovanie. V záhradkách môžeme využiť v rámci ochranných opatrení zbieranie chrobákov. Z chemických ošetrení je možné postrekovať: Metationom E 50 0,2 % alebo Antiom 25 0,15 % pred kvitnutím malín. Z dôvodu dlhého kvitnutia malín je veľmi dôležité stanoviť správny termín ošetrenia. Čierny chrobák - nosánik dlhý 2 až 3 mm, škodí na malinách pri nasadzovaní kvetných púčikov. Je to kvetovka jahodová (Anthonomus rubi). Samička nahryzne kvetnú stopku, do púčika vloží vajíčko, púčik usychá a opadáva. V priaznivom období pre vývoj škodcu môže zničiť chrobák veľkú časť úrody. Väčšie škody spôsobuje hlavne v blízkosti divorastúcich väčších porastov malín a starších porastov jahôd. Chrobáka sa odporúča v ranných hodinách striasať na podložku a zničiť. Napadnuté puky zbierať a ničiť. Pri väčšom zistení škodcu v porastoch malín je potrebné chemické ošetrenie v období nasadzovania kvetných púčikov prípravkami ako pri malinároch. V suchých a teplých rokoch sa na malinách vo väčšej miere vyskytuje drobný pavúčik zelenej, neskôr červenej farby, roztočec chmeľový (Tetranychus urticae) . Škodca cicia na spodnej strane listov a pri premnožení spôsobuje predčasné opadnutie listov. Pri premnožení roztočcov postrekujeme špeciálnymi akaricídmi Milbol EC 0,2 %, Omite 57 E 0,1 %.