Your Cart

Poškodenie ríbezľových konárikov

Poškodenie ríbezľových konárikov
Poškodenie ríbezľových konárikov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Pri jarnom reze ríbezľových krov, prípadne pri rezaní vrúbľov či odrezkov, môžeme často objaviť výhonky, ktorých stred je vyžratý a vyplnený čiernym trusom. Tieto chodbičky vyžierajú larvy podobníka tipuľovitého (Aegeria tipuliformis). Podobník tipuľovitý je motýľ s priehľadnými krídlami, ktoré sú čiastočne pokryté kovovolesklými šupinkami. Ďalším nápadným znakom dospelcov je priečne pásikovanie zadočku v podobe žltých opaskov. Pomocou týchto opaskov môžeme od seba rozlíšiť aj jednotlivé pohlavia, pretože samička má 3 a samček 4 žlté pásy. Larva podobníka tipuľovitého je krémovobiela s hnedou hlavou a má 8 párov končatín. V dospelosti dosahuje dĺžku 12 až 18 mm. Samičky, ktoré lietajú v máji až júli, kladú vajíčka jednotlivo k púčikom ríbezlí. Vyliahnuté mladé larvy sa vžierajú do výhonkov a vyžierajú chodbičky. V nich aj prezimujú, na jar pokračujú v svojej zhubnej činnosti a tu sa v máji začínajú aj kukliť. Pred kuklením si zhotovujú tzv. výletový otvor, ktorý má umožniť čiastočné vysunutie kukly z chodbičky pred vyliahnutím motýľa. Počas vegetácie sa prítomnosť húseníc podobníka tipuľovitého prejaví vädnutím a usychaním jednotlivých konárikov ríbezlí. No nie každý napadnutý konárik usychá a sú prípady, že aj v zdanlivo zdravých výhonkoch nájdeme larvy. Nezriedka sa stáva aj to, že poškodenie sa prejaví až v nasledujúcom roku tým, že napadnuté konáriky na jar vôbec nevypučia. Podobník tipuľovitý napáda najčastejšie kry čiernych a červených ríbezlí, zriedkavejšie aj egrešov. Osobitným prípadom je poškodenie ríbezľových a egrešových stromčekov naštepených na meruzalku zlatú. Tu môžeme často zistiť, že húsenice sa prežrali cez naštepenú ušľachtilú časť až do podpníka a v mnohých prípadoch spôsobili uschnutie celej korunky. Silnejší výskyt podobníka tipuľovitého môžeme zistiť vo výsadbách alebo na kroch, ktoré nie sú pravidelne rezané. Pri reze totiž väčšinu napadnutých výhonkov objavíme a môžeme odstrániť. Ako sme už spomínali, larvy podobníka tipuľovitého môžeme nájsť vo výhonkoch ríbezlí od začiatku leta až do mája nasledujúceho roku. Dôsledným odstraňovaním a spálením napadnutých konárikov pri jarnom reze značne obmedzíme výskyt škodcu v danom roku. Pretože nie všetci pestovatelia ríbezlí vykonávajú každoročný rez ríbezlí, určitá časť húseníc sa zakuklí a v máji sa znova objavia motýle, ktoré po párení začnú klásť vajíčka. O začiatku liahnutia motýľov sa môžeme presvedčiť tak, že asi od polovice mája denne sledujeme ríbezle, či sa neobjavia vo výletových otvoroch vysunuté kukličky. Liahnutie motýľov začalo, hneď ako objavíme prvé prázdne kukličky. Od tohoto termínu približne o 10 dní môžeme vykonať prvý postrek proti liahnucim sa larvám. Obyčajne to býva koncom mája. Na postrek môžeme použiť Metation s ochrannou lehotou 21 dní a môžeme ho kombinovať s prípravkami proti hubovým chorobám (múčnatka, antraknóza, hrdza). Ďalší postrek by prichádzali do úvahy v prvej dekáde júna. Tu však už narážame na jeden problém - na blížiaci sa zber skorých kultivarov ríbezlí. Pretože záhradkári nedisponujú prípravkami s krátkou hygienickou ochrannou lehotou, postrek skorých ríbezlí musíme z hygienických dôvodov vynechať. Ostatné kultivary však ošetríme tou istou kombináciou prípravkov. Po zbere skorých ríbezlí (koncom júna - začiatkom júla) striekame tretíkrát. Teraz ale vynecháme kvôli ochrannej lehote Metationu neskoršie kultiváry, ktoré sú práve pred zberom. Pretože liahnutie motýľov a kladenie vajíčok môže trvať až do konca júla, v ošetrovaní pokračujeme až do začiatku augusta. Nesmieme však zabudnúť na to, že aj v tomto období dozrieva jeden veľmi neskorý kultivar, červených ríbezlí - Heinemannova neskorá. Chemický boj proti podobníkovi tipuľovitému je teda značne komplikovaný tým, že termíny ošetrovania sa prakticky prekrývajú so zberom ríbezlí. Pretože niektoré postreky musíme z hygienických dôvodov vynechať, nemôžeme od samotného chemického ošetrovania čakať stopercentný úspech. Chemickú ochranu, vždy kombinujeme s mechanickou a dôsledne odstraňujeme a pálime napadnuté konáriky ríbezlí pri jarnom reze, prípadne aj počas vegetácie.