Your Cart

Čo spôsobuje predčasný opad listov ríbezlí a egrešov

Čo spôsobuje predčasný opad listov ríbezlí a egrešov
Čo spôsobuje predčasný opad listov ríbezlí a egrešov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
V nedostatočne ošetrovaných výsadbách ríbezlí a egrešov pozorujeme každoročne už v priebehu mesiaca augusta predčasné opadávanie lístia. V dôsledku predčasného opadnutia asimilačných orgánov sa podstatne znižujú úrody v budúcom roku. Po opade listov pučia nové listy zo spiacich púčikov, konáriky nedostatočne vyzrievajú a sú náchylnejšie v zimnom období na namŕzanie. Celkové oslabenie krov ríbezlí a egrešov spôsobené skorým opadnutím lístia je často príčinou vyššieho výskytu ďalších škodcov a druhotných chorôb. Na ríbezliach a egrešoch spôsobujú škody roztočec chmeľový (sviluška chmelová) – Epitetranychus altheae, roztočec ovocný (sviluška ovocná) – Panonychus ulmi a roztočec ríbezľový (sviluška angreštová) – Bryobia ribis. Zo spomenutých škodcov sa na ríbezliach a egrešoch vyskytujú v prevažnej miere roztočec chmeľový a roztočec ríbezľový. Pri roztočcovi chmeľovom prezimujú oranžové samičky v rôznych úkrytoch – v trhlinách kôry, pod lístím a pod. Koncom apríla sa samičky z úkrytov sťahujú na byliny. Kde majú niekoľko generácií. Koncom júna prechádzajú na ríbezle, egreše, kde cicajú na spodnej strane listov a na rozdiel od ostatných roztočcov, spriadajú pavučinky. Roztočce ovocné a ríbezľové prezimujú ako červené vajíčka. Prvé príznaky prítomnosti roztočcov sú drobné belavé bodky, ktorých neskôr pribúda. Napadnuté listy sa sfarbujú do siva, alebo bronzova. V dôsledku straty vody v pletivách sa listy skrúcajú a predčasne opadávajú. Roztočce majú podľa priebehu počasia 7 aj viac generácii. Proti roztočcom prezimujúcim vo forme vajíčok je účinné ošetrenie v zimnom období Arborolom M v 2% koncentácii, alebo v predjarí pred kvitnutím Oleoekametom v 1% koncentrácii. Počas vegetácie pri zistení 4 a viac roztočcov na 1 liste je potrebné urobiť chemické ošetrenie špeciálnym akaricídmi Omnite 57 E v 0,1%konc., Mitac 20 EC v 0,1% až 0,15% konc., Neoron 500 EC v 0,1% konc., ktoré neničia prirodzených nepriateľov roztočcov. Známych je až 65 druhov prirodzených nepriateľov roztočcov. V prirodzenej regulácii roztočcov hlavnú úlohu zohrávajú dravé roztoče z čeľade Phytoseidae. Potreby používania špeciálnych akaricídov je zdôvodnená rezistenciou početných populácií roztočcov voči bežným používaným insekticídom so širokým spektrom účinku, ako je napr. Metation E 50, pri používaní ktorých sa roztočce premnožujú. V tabuľke je uvedená rôzna biologická účinnosť pesticídov, dĺžka reziduálnej účinnosti pri vysokom prekročení kritického čísla roztočca chmeľového a roztočca ovocného na 1 liste. V závislosti od účinnosti prípravku je vyhodnotený aj opad listov. Potreba skorého ošetrenia krov ríbezlí proti roztočcom a výber vhodných pesticídov sú zrejmé z tabuľky. Už koncom augusta v neošetrenom poraste a v polovici septembra v poraste ošetrenom nešpecifickým akaricídom, boli kry červených ríbezlí bez listov v dôsledku ich odumretia po poškodení roztočcami. V praxi bol pozorovaný väčší výskyt roztočcov v podmienkach, kde kry ríbezlí trpia nedostatkom vlahy. Ďalšími najčastejšími príčina predčasného odlistenia sú hubové choroby. Pri červených, bielych ríbezliach a egrešoch sú to antraknóza ríbezlí (pakustřebka rybízová) - Drepanopeziza ribis a septóriová škvrnitosť ríbezlí (septorióza rybízová) - Mycrosphaerella grossulariae. Na starších listoch napadnutých krov sa objavujú hnedé až čierne, pri antraknóze menšie okrúhle a pri setóriovej škvrnitosti väčšie hranaté škvrny, ktoré neskôr zosivejú. Pri silnejšej infekcii škvrny splývajú, celé listy zasychajú a opadávajú od spodnej časti kra, takže už v auguste sú často olistené len vrchné časti konárikov. Choroba sa šíri hlavne vo vlhkých a teplých rokoch. Huba uvedených chorôb prezimuje v spadnutých listoch a v škvrnách na konárikoch. Odumreté a opadané listy je potrebné odstrániť do začiatku infekcie, (apríl), pretože sú zdrojom nákazy v budúcej vegetácii. V rámci ochranných opatrení je dôležité vysádzať kultivary menej náchylné na choroby. Chemické ošetrenia proti uvedeným chorobám robíme pri vzniku infekcie - väčšinou pred kvitnutím (závislé od počasia a stupňa infekcie z predchádzajúceho roku). Povolené fungicídy proti chorobám sú Novozir MN 80 0,3% konc. a Dithane M 45 0,3% konc. Pri silnej infekcii postrek zopakujeme o 14 dní a ošetrujeme aj po zbere plodov. Pri čiernych ríbezliach najvážnejšou chorobou hlavne vo vlhkom a teplom počasí je hrdza čiernej ríbezle (rez vejmutovková) - Cronartium ribicola. V období zberu plodov ríbezlí sa začínajú vytvárať na spodnej strane listov hrdzavohnedé kôpky letných výtrusov a koncom leta hnedé zimné výtrusy. Pri silnom napadnutí celé listy zasychajú a už začiatkom septembra opadávajú. Pretože čierne ríbezle sú náchylné na namŕzanie, týmto sa ich citlivosť ešte zvyšuje. Hrdza čiernej ríbezle je dvojhostiteľská. Éciové štádium sa tvorí na borovici Weymouthovej. Odkiaľ sa infekcia šíri na listy ríbezlí. Ako pri predchádzajúcich chorobách, aj pri hrdzi, je rozdielna náchylnosť na chorobu v rámci kultivarov. V oblasti so silnou infekciou je preto potrebné v rámci ochranných opatrení správne voliť menej náchylné kultivary pre výsadbu. V blízkosti čiernych ríbezlí nevysádzame zdroj nákazy - borovicu Weymouthovu. Pri zistení prvých príznakov napadnutia a pri priaznivých podmienkach pre šírenie choroby - vlhko a teplo - je nevyhnutné urobiť chemické ošetrenie. Pri silnejšej infekcii robíme prvé ošetrenie pred zberom plodov a druhé ihneď po zbere. Používame povolené pesticídy: pred zberom Fundazol 50 WP v 0,06 % konc. a po zbere možno použiť aj Bayleton 25 WP v 0,03 % konc.