Your Cart

Ako predchádzať rozširovaniu vírusových ochorení na ríbezliach a egrešoch

Ako predchádzať rozširovaniu vírusových ochorení na ríbezliach a egrešoch
Ako predchádzať rozširovaniu vírusových ochorení na ríbezliach a egrešoch
0,00€
Bez DPH: 0,00€
S rozvojom ovocinárstva rastie aj význam vírusových ochorení vzhľadom k tomu, že ich rozšírenie vo veľkovýsadbách a v záhradkách môže ohroziť úžitkovosť stromov, krov a jahodových sadencov. Aj kvalita úrody môže byť nižšia a môže nastať postupné odumieranie vysadeného materiálu. Ojedinele napadnuté jedince v sadoch môžu slúžiť ako zdroj nákazy prostredníctvom vektorov. Na ochorenie vírusovými chorobami usudzujeme podľa príznakov, ktoré vyvolávajú na rastlinách. Reakcie napadnutých jedincov bývajú rôzne a závisia od druhu vírusu, od hostiteľskej rastliny, ako aj od podmienok, v ktorých sa napadnutá rastlina nachádza. V súčasnosti sú pre pestovateľov ovocných plodín dostupné publikácie, v ktorých sú obšírne popísané spôsoby prejavu vírusových ochorení na rastlinách, počnúc farebnými zmenami listov, kvetov, stopiek, plodov až po rôzne deformácie rastlín, nekrotické škvrny, prípadne metlovitosť a zakrpatenosť. Predovšetkým sa musíme zamerať na to, ako predchádzať rozširovaniu viróz už v začiatkoch, teda od založenia výsadby, až po obdobie plnej rodivosti ovocných krov, stromčekov a jahodových sadencov. Je to dôležité najmä preto, že pri drobnom ovocí, ktoré sa rozmnožuje prevažne vegetatívne, potom dochádza v prípade ochorenia kra k zamoreniu celého vegetatívne rozmnoženého potomstva. Pre pestovateľa, ktorý chce v záhradke sadiť kry ríbezlí, egrešov, prípadne štepiť na podpník ríbezle zlatej známe kultivary, je základom sadiť materiál, ktorý získa z overených zdrojov, aby mal záruku, že je zdravý. Mal by sadiť kultivary už overené, prispôsobiť a vyberať tie, ktoré sú vhodné do príslušných stanovištných podmienok. Inak si môže doniesť do záhradky infekciu práve prostredníctvom vrúbľov, podpníkov, sadencov, ak použije materiál z neoverených zdrojov, ktorý nemusí byť vždy zdravý. Prvoradou úlohou pestovateľa pred výsadbou ríbezľových krov je dokonale pripraviť pôdu, hlavne zbaviť ju buriny, pretože práve tá je niekedy rezervoárom vírusových chorôb kultúrnych rastlín. Potom nasleduje správne hnojenie nielen základnými prvkami, akými sú N, P, K, ale aj mikroelementmi Mn, Fe, Mg, B ap. Je dokázané, že pri bobuľovinách hlavne nedostatok dusíka oslabuje rastliny, ktoré ľahšie podliehajú vírusovým chorobám. Po vysadení ovocných krov prevencia proti vírusovým ochoreniam nekončí, pretože infekcia môže nastať aj prenosom hmyzom, hlavne cicavým, ako sú vošky, cikádky, menej často sú prenášačmi červce, strapky. Ošetrujeme v priebehu vegetačného pokoja (Arborol, Nitrosan), aby sme obmedzili rozvoj prenášačov už v začiatkoch a potom pokračujeme v aplikácii insekticídmi počas vegetácie. Je to tzv. "letné" postrekovanie, ktoré robíme už pri prvom výskyte vošiek. Postreky musíme po určitom čase opakovať a kombinovať ich s dotykovými prípravkami, ktoré sú účinné proti cikádkam. Správnym použitím obmedzíme okrem vošiek, cikádiek aj rozvoj roztočcov, pretože aj niektoré ich druhy môžu prenášať vírusové choroby, ako aj spôsobiť vážne ochorenia podobné vírusovým. Pri okopávaní krov nesmieme zabúdať, že pracujeme s materiálom živým, zbytočnou nedbalosťou ich nepoškodzujme, lebo každé poškodenie, alebo zlomenie konárika oslabuje celkový zdravotný stav vysadeného materiálu. V ranách môže následne nastať druhotná infekcia baktériami, alebo hubovými chorobami. To všetko znižuje vitalitu krov, oslabené kry ľahšie podliehajú vírusovým ochoreniam, pretože prevažná časť rastlinných vírusov je prenosná mechanickým spôsobom. Šťavou vytlačenou z chorej rastliny na zdravé listy sa infekcia môže šíriť v porastoch rýchlo, ak berieme do úvahy hmyz v úlohe prenášača. Na záver môžeme zhrnúť hlavné zásady ochranných opatrení proti rozširovaniu vírusových ochorení.
  • Vysádzať zdravý biologický materiál (sadence, podpníky, vrúble).
  • Vyberať kultivary vhodné do príslušných stanovištných podmienok.
  • Zabezpečiť dokonalú agrotechniku pred výsadbou, aj počas celého vegetačného obdobia.
  • Správne hnojiť základnými hnojivami aj mikroelementmi.
  • Aplikovať insekticídy včas, už pri prvom nálete vošiek, postrekovanie opakovať.
  • Odstraňovať poškodené časti rastlín, výhonky neodlamovať, ale rezať nožnicami.
  • Robiť negatívne výbery, napadnuté jedince odstrániť z porastov a spáliť.