Your Cart

Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov

Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov
Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Pri reze a tvarovaní ríbezlí a egrešov vychádzame zo špecifických požiadaviek jednotlivých druhov i kultivarov. Niektoré kultivary sa veľmi zahusťujú vytváraním veľkého počtu výhonkov. Iné kultivary majú krík redší až riedky. To znamená že vytvárajú malý počet jednoročných výhonkov a postranný obrast je tiež redší, alebo riedky. Pri zahustení a nedostatočnom presvetlení plody ríbezlí a egrešov nerovnomerne dozrievajú, sú drobné a akosťou sú podpriemerné. Pri dokonalom presvetlení sa zväčšuje asimilačná plocha listov, čo úzko súvisí s akosťou - vysokým obsahom minerálnych látok, vitamínov, cukrov, dobrou vyfarbenosťou plodov apod. Rez úzko súvisí aj so životnosťou kríkov a stromčekov, hlavne pokiaľ ide o ich ekonomicky výhodné obdobie pestovania. Nerezané jedince rýchlo zostarnú a ich rodivosť je neuspokojivá. Pri reze ríbezlí a egrešov je potrebné dodržiavať určité zásady:
  • Režeme pravidelne každý rok.
  • Ponechávame 3 jednoročné, 3 dvojročné a 3 trojročné výhonky.
  • Postranný obrast na hlavných konárikoch skracujeme najhlbšie pri zemi a postupne k obvodu kríka ponechávame obrast dlhší, na obvode kríka nerežeme. Skracujeme na puk, ktorý smeruje do priestoru.
  • Pri výsadbe počítame so správnym zapestovaním tvaru kríka.
  • Podľa veku rozlišujeme rez výchovný, udržovací a zmladzovací.
  • Režeme včas, v agrotechnickom termíne.
  • Ponechávame hlavné (kostrové) výhonky, ktoré vhodne vyplňujú priestor, nevytvárajú zhluky, t. j. nepriliehajú jeden na druhý.
Aj s prihliadnutím na zložitosť problému treba voliť spôsob rezu čo najjednoduchší.

Výchovný rez

Vzhľadom na skorý nástup fyziologických procesov vysádzame v jesennom období, alebo čo najskôr v predjarí. Kríky vysádzame približne 10 -15 cm hlbšie, ako boli pôvodne v škôlke. Tým dáme správny základ dobrému rozmiestneniu a tvorbe nových kostrových výhonkov. Tieto majú vyrastať z pôdy v kruhovom, alebo elipsovitom rozptyle. Zabránime tým vytvoreniu nízkeho prízemného kmienka a vyrastaniu výhonkov nad povrchom pôdy. Krík, ktorý má umiestnené hlavné výhonky nad povrchom pôdy, rýchlo zostarne - "zababčí sa". Pri hlbšom zasadení vytvára bohatší koreňový systém, pri poškodení sa hlavný výhonok môže ľahko nahradiť novým. Hlbšie zasadený krík lepšie odoláva nedostatku dažďových zrážok, počas vegetácie vytvára dostatočný počet dlhých výhonkov. Ak takto vysadíme kultivary silného vzrastu a cez vegetáciu sú dobré podmienky pre vývoj, tak po prvej vegetácii ich nerežeme. Môžeme odstrániť iba nadpočetné a slabé výhonky. Tým urýchlime nástup rodivosti. Typickým príkladom silne vzrastných kultivarov sú Heinemann Rote Spätlese a Blanka. Ak však vysadíme kultivary slabšieho vzrastu a počas vegetácie nie sú priaznivé podmienky pre vývoj, výhonky sú krátke a je ich málo. Tieto potom zrežeme nad povrchom pôdy, aby sme zapestovali správny tvar kríka v budúcich rokoch. Ponechané výhonky nie je potrebné vo vrchnej časti skracovať. Snažíme sa, aby sme v priebehu dvoch až troch rokov dopestovali krík s potrebným počtom dobre rozmiestnených kostrových výhonkov. Tým sa končí rez výchovný a dostávame sa do fázy rezu udržovacieho.

Udržovací rez

Udržovací rez robíme každý rok. Spočíva v tom, že sa snažíme dodržať zásadu ponechania výhonkov jednoročných, dvojročných a trojročných 3: 3: 3. Je to vlastne schematický návod, ktorý sa presne pri rezaní kríkov nedá dodržať. Môže sa stať že budeme mať na kríku viac výhonkov trojročných, dvojročných, jednoročných, alebo niektorých bude menej. Pripúšťame tiež, že pri vitálnych kultivaroch s dostatočne dlhými prírastkami môžu byť na kríku i výhonky štvorročné. Ide hlavne o to, aby sa krík stále omladzoval a tým sa udržal v najúrodnejších rokoch čo najdlhšie. Pri udržovacom reze odstránime všetky výhonky nadpočetné, nevhodne umiestnené, mechanicky poškodené, poliehavé a choré.

Zmladzovací rez

Pri zmladzovacom reze kríkových tvarov režeme tesne nad zemou všetky výhonky a stromčekový tvar režeme v blízkosti osi kmeňa na niekoľko púčikov.

Termín rezu

Najvhodnejší agrotechnický termín rezu egrešov, červených, bielych a čiernych ríbezlí býva v závislosti od charakteru zimného počasia. Obyčajne však v nížinných teplejších oblastiach je to február a vo vyšších polohách môžeme túto prácu robiť v marci. Stromčekové tvary režeme podobne, v prvom roku po zasadení stromčekov však zrežeme všetky výhonky hlboko na 2 -5 cm. V ďalšom roku už ponecháme potrebný počet hlavných výhonkov vhodne umiestnených. Dobre je, keď hlavné výhonky koruny nevyrastajú z jedného miesta na kmeni. Dôležité je tiež skracovanie postranného obrastu, ktorý ponechávame smerom k obvodu stále dlhší. Predlžujúci výhon má však byť výrazne dlhší a skracujeme ho v mieste ohybu, alebo pri vzpriamene rastúcich výhonkoch o tretinu S prihliadnutím na afinitu, tvrdosť a trvanlivosť dreva a celkovú rodivosť nie všetky kultivary ríbezlí sú vhodné na pestovanie v stromčekovom tvare. Dobré výsledky sa dosahujú pri kultivaroch Heinemann Rote Spätlese, Rondom, Primus a Blanka. Keď majú kríky a stromčeky ríbezlí alebo egrešov slabé prírastky, robíme rez zmladzovací.

Tvarovanie

V záhradkách môžeme ríbezle a egreše tvarovať rozličným spôsobom. Pri egrešoch sa osvedčil "čereništný" spôsob tvarovania. Môže to byť troj- i viacramenná vidlica drevenej, alebo železnej konštrukcie, na ktorú priväzujeme výhonky. Ostatné výhonky sa odstraňujú. Navyše ponechávame iba tie, s ktorými počítame ako s náhradnými. Keď chceme získať dobré vrúble na štepenie najmä v letnom období a pritom aj bohatú úrodu pekných plodov, môžeme použiť "bormínsky" spôsob tvarovania. Ten spočíva v tom, že ponecháme menej hlavných výhonkov, obyčajne 6 a postranný obrast na nich skrátime na zhluk púčikov tesne nad konárovým krúžkom. Ríbezle môžeme tvarovať aj na drôtenkách. Drôty sú 3, s odstupom po 40 cm. Vzdialenosť sadeníc 60 cm, počet ponechaných výhonkov 3-5, ktoré vyväzujeme na drôty. Výhonkov môže byť aj viac, prípadne menej v závislosti od vzrastnosti samotného výhonku, bohatosti a dĺžky postranného obrastu. Pri takomto spôsobe pestovania v priebehu 4 rokov získame peknú ríbezľovú stenu, na ktorej môžeme dopestovať mimoriadne pekné a kvalitné plody. Všetky nadpočetné výhonky zrezávame tesne nad zemou a môžeme ich vyštipovať aj počas vegetácie.