Your Cart

Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov

Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov
Rez a tvarovanie ríbezlí a egrešov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Aby sme na kroch a stromčekoch ríbezlí a egrešov mali dobré úrody kvalitného ovocia, treba ich každý rok prerezať. Rezom zabezpečujeme správny tvar kra a korunky a značne predĺžime ich životnosť v plnej rodivosti. Snažíme sa, aby stromčeky a kry mali dostatok svetla, aby neboli prehustené, aby čo najväčšia listová plocha bola pod priamym slnečným žiarením. Aplikácia rezu môže byť rôzna a to vzhľadom na vzrastnosť krov jednotlivých kultivarov, ich tvar, dĺžku a početnosť bočného obrastu. Je tiež potrebné brať do úvahy, miestne agroekologické podmienky. Určité špecifické vlastnosti treba brať do úvahy pri reze čiernych ríbezlí, červených a bielych ríbezlí a tiež pri egrešoch. Môžeme robiť tiež špeciálne rezy pri pestovaní na drôtenkách pri borminskom a rýnskom spôsob pestovania. Pripomíname, že prirodzeným tvarom týchto druhov je ker a pri naštepení na meruzalku zlatú, stromčekový tvar. Snažíme sa robiť rez čo najjednoduchšie s prihliadnutím na životný cyklus týchto ovocných druhov. Do obdobia plnej rodivosti robíme rez výchovný, v období plnej rodivosti rez udržovací a v prípade ďalšej rentabilnosti robíme rez zmladzovací. Aby sme mohli dobre uplatniť výchovný rez, sadíme kry, ale aj stromčeky na jeseň o 50 až 100mm hlbšie, ako boli pôvodne v škôlke. V prípade, že sadíme do pôdy nedostatočne uľahnutej, môžeme ich zasadiť ešte hlbšie. Môžeme sadiť aj na jar, ale vitalita rastu v prvej vegetácii nebýva výrazná a obdobie výchovného rezu sa predlžuje. Pri hlbšej výsadbe dosiahneme pravidelnejšie rozmiestnenie hlavných – kostrových výhonkov a zabránime povytiahnutiu sadeníc vplyvom uľahnutia pôdy v zimnom období. Pri povytiahnutí je potom tvar kra akoby na kmieniku, pričom správne by mali kostrové výhonky vyrastať prevažne z pôdy – z koreňového kŕčka v kruhovom, alebo elipsovitom rozptyle. Pokiaľ ide o výchovný rez, snažíme sa, aby bol ukončený v priebehu 3 rokov. Výhonky jednoročných, alebo dvojročných sadeníc zrežeme v predjarí, do nástupu vegetácie (február, marec) tesne nad povrchom pôdy. Po prvej vegetácii robíme rez opäť v tom istom období. Ponechávame všetky vzrastné výhonky, obyčajne ich býva 5 až 8. zrežeme výhonky slabé, nevhodne umiestnené tesne nad zemou. Výhonky ponechané na ríbezliach nezakracujeme, aby nedochádzalo k vylamovaniu bočného obrastu pri silno rastúcich kultivaroch a aby nedochádzalo k vylamovaniu narastajúcich výhonkov na miestach s častým výskytom silných vetrov. Na egrešoch ponechané výhonky zakrátime približne o 1/3, obyčajne v mieste, kde sa výhonok začína ohýbať a to na vrchný púčik. Pri stromčekových ríbezliach a egrešoch po výsadbe v predjarí zrežeme výhonky približne na dĺžku 50 mm na púčik smerujúci do priestoru, ktorý chceme výhonok vyplniť. V druhom roku po výsade opäť v predjarí ponecháme 3 až 5 vzrastných výhonkov, pričom sa snažíme, aby nevyrastali z jedného miesta, ale v určitom odstupe (50 až 80 mm) pre správne založenie korunky. Zakrátime ich podobne ako pri kríčkovom tvare. Po tretej vegetácii necháme na kroch ríbezlí a egrešov 9 až 16 hlavných výhonkov. Menší počet výhonkov ponecháme kultivarom silného vzrastu a s dlhším až dlhým bočným obrastom (Heinemann Rote, Spätlese, Detvan, Tatran a iné). Väčší počet výhonkov ponechávame kultivarom stredne vzrastným, respektíve s kratším bočným obrastom a egrešom. Vytvorený bočný obrast čiernych a červených ríbezlí na dvojročnom dreve neskracujeme. V prípade potreby dlhý bočný obrast v spodnej časti výhonka odstránime rezom na konárový krúžok. Taktiež nezakracujeme konce výhonkov. Na dvojročných egrešových výhonkoch bočný obrast zakracujeme na 2 až 3 púčiky v bazálnej časti výhonka a k vrcholku výhonka nechávame obrast dlhý 100 až 150 mm. Predlžujúci výhonok zakrátime o tretinu. Rovnaký rez robíme pri stromčekových tvaroch egrešov i červených a bielych ríbezliach. Ponechávame však menší počet hlavných výhonkov, v porovnaní s pestovaním v kríčkovom tvare a to 6 až 12. Tým sme ukončili rez výchovný a v ďalších rokoch robíme rez udržovací. Udržovací rez robíme každý rok v zimných mesiacoch a v predjarí a mali by sme ho ukončiť do začiatku vegetácie. V tomto období kry a stromčeky sú už v plnej rodivosti. Preto sa snažíme dodržať zásadu tretinového, alebo štvrtinového zastúpenia výhonkov. To znamená, že pri čiernych ríbezliach, keď ponecháme 12 hlavných výhonkov, mali by byť 4 jednoročné, 4 dvojročné a 4 trojročné. Výhonky čiernych ríbezlí staršie ako 3 roky prinášajú nižšiu úrodu a ovocie nebýva také pekné, preto ich obyčajne štvrtý rok nenechávame. Môžeme tak urobiť iba v dobrých podmienkach a pri dobrej agrotechnike. Pri červených, bielych ríbezliach a egrešoch môžeme dosahovať dobré úrody aj na štvorročných výhonkoch, preto by malí byť výhonky v štvrtinovom zastúpení. Pri ponechaní 16-tich hlavných výhonkov, 4 by mali byť jednoročné, 4 dvojročné, 4 trojročné a 4 štvorročné. Je potrebné uviesť, že ide o orientačný návod, pretože vždy nie je možné dodržať presný počet výhonkov. Realizácia udržovacieho rezu spočíva v tom, že zrežeme výhonky nadpočetné, ktoré ker nadmerne zahusťujú, alebo sú nevhodne umiestnené, choré, prestarnuté so slabými prírastkami a s malými listami bledšej farby. Súčasne ponechávame nové jednoročné výhonky, s ktorými počítame ako s náhradou. Keď správne robíme udržovací rez, predlžujeme životnosť krov v období plnej rodivosti. Pri kroch čiernych ríbezlí môže byť toto obdobie 12 rokov, pri egrešoch, červených a bielych ríbezliach až 16 rokov. Stromčekové tvary na meruzalke zlatej majú toto obdobie kratšie a to v priemere 8 rokov. Keď už na kroch ríbezlí a egrešov nedosahujeme dobré úrody a pritom tieto nie sú napadnuté hospodársky dôležitými chorobami a škodcami, môžeme urobiť zmladzovací rez. Pri zmladzovacom reze zrežeme všetky výhonky kra nad povrchom pôdy. Pôdu dobre pohnojíme maštaľným hnojom (8 kg na m2) a zarýľujeme ho. Kry potom dopestujeme podobne ako pri zakladaní novej výsadby. Aby sme úrodu nestratili úplne, je dobré zmladzovací rez robiť postupne. Zmladzovanie zrezaním polovice kra neodporúčame, pretože nové výhonky rastú pomaly a sú slabé.