Your Cart

Roztoč a roztočec ríbezľový - vážny škodcovia ríbezlí

Roztoč a roztočec ríbezľový - vážny škodcovia ríbezlí
Roztoč a roztočec ríbezľový - vážny škodcovia ríbezlí
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Zo systematického radu roztočov Acarina škodia na ríbezliach okrem iných i roztoč ríbezľový (vInovník) a roztočec ríbezľový (sviluška). V závislosti od pestovateľských podmienok a udržiavania zdravotného stavu porastov, zaraďujeme uvedených škodcov k hospodársky významným, alebo významným škodlivým činiteľom. V latinskom názvosloví sa stretávame s viacerými rodovými menami roztočov. Táto rôznorodosť sa preniesla i do slovenského jazyka. Roztoča ríbezľového môžeme stretnúť pod názvom vlnovníkovec, vlnovník, hálkovec, hálčivec. Pod všetkými týmito názvami sa skrýva nebezpečný škodca. V čom spočíva hospodárska významnosť roztoča ríbezľového ?
  • Na základe prehliadok pestovateľských plôch jednotlivých lokalít SR a niektorých v ČR, je málo takých, na ktorých sa škodca nevyskytuje vôbec, alebo len v malom počte (do 6 %).
  • Jeho životný cyklus je 60 až 70 % viazaný na vnútro púčika, čo sťažuje jeho likvidáciu chemickou cestou a aj obdobie migrácie spadá do fenofázy kvitnutia.
  • Počet generácií v roku kolíše od 2 do 6 v závislosti od klimatických podmienok. Samička môže naklásť 60 až 100 vajíčok a priemerný počet jedincov v púčiku sa pohybuje v rozmedzí do 15 000.
  • Ľahko sa rozširuje: náradím, vetrom, hmyzom, odevom človeka.
  • Je prenáša čom mykoplazmózy – zvratu čiernej ríbezle.
  • Do okruhu hostiteľských rastlín patria egreše, biele i červené ríbezle.
Vo vnútri púčikov prezimujú samičky. Neničia ich ani silné mrazy. Staré zdurené púčiky opúšťajú, keď teplota dosiahne približne 18°C, čo spadá do obdobia kvitnutia. Značná časť populácie hynie prirodzene a asi len 1% osídľuje nové púčiky. Čas vstupu do nových púčikov je rôzny a pohybuje sa od 6 až do 60 dní. Príznakom prítomnosti roztoča sú zdurené púčiky, ktoré sú najlepšie viditeľné v jarných mesiacoch po vypučaní. Pri čiernych ríbezliach ich ľahko identifikujeme, horšie je to pri egrešoch, bielych a červených ríbezliach, kde deformácie nie sú také nápadné. Zdurenie púčikov spôsobuje vyciciavanie šťavy roztočmi a následné vylučovanie slín, ktoré dráždia rastlinu a vyvolávajú patologické zmeny. Roztoč má i svojich prirodzených nepriateľov, ku ktorým patria zlatoočky, lieky a larvy pestríc. Pri chemickej likvidácii škodcu dávame prednosť selektívnym prípravkom, ktoré neničia prirodzených nepriateľov a berieme do úvahy jeho bionómiu. Z prípravkov môžeme použiť Basudin 60 EC v koncentrácii 0,15 až 0,2 % v dvojtýždňových intervaloch, v období po vypučaní a po odkvitnutí, najviac však 3-krát, pretože by sme nedodržali hygienickú ochrannú lehotu. Vo svojich záhradkách máme možnosť úspešne ich likvidovať mechanickým odtŕhaním napadnutých púčikov a ich spálením. Tento škodca sa ľahko rozširuje i sadbovým materiálom a vrúbľami, preto treba dávať veľký pozor na zdravotný stav základného pestovateľského materiálu. Druhým menovaným škodcom je roztočec ríbezľový. V zanedbaných výsadbách sa i tento listový škodca môže stať hospodársky dôležitým škodcom. Podobá sa roztočcovi jabloňovému, ale je väčší. Meria 0,6 až 0,8 mm. Telo je sploštenejšie, elipsovitého tvaru, vpredu širšie. Zo 4 párov nôh sú najdlhšie predné nohy, ktoré svojou dĺžkou presahujú dĺžku tela. Všetky nohy sú riedko porastené chĺpkami. Zafarbenie je dosť premenlivé, cez leto prevláda zelená až hnedosivá farba, jarná generácia býva karmínovočervená. Na rozdiel od ostatných druhov, dospelé jedince sa zdržujú na kôre a pri cicaní preliezajú na listy, na obe strany. Na kôre môžeme nájsť exuvie, stopy po zvliekaní. Samička na jeseň nakladie k púčikom červené vajíčka, ktoré prezimujú. Sú sýtejšie sfarbené ako vajíčka roztočca jabloňového. Už v marci sa liahnu larvy, ktoré cicajú na pučiacich listoch. Do roka má 4 až 7 generácií. Najčastejšie žije na ríbezliach, egrešoch, no napadá i slivky, čerešne a hrušky. Ich prítomnosť najlepšie spoznáme podľa svetlých bodiek, ktoré tam ostávajú po cicaní. Môžu byť jedným z činiteľov, ktoré zapríčiňujú predčasný opad listov. Prípravky, ktoré môžeme počas vegetácie s dodržaním hygienických ochranných lehôt použiť: Metation E 50 0,2 %, Anthio 25 0,15 %, Zolone EC 0.2 %, Ultracid 40 WP 0,075 až 0,1 %. Decemition 20 EC 0,25 %.