Your Cart

Stromčekové ríbezle a egreše v záhradkách

Stromčekové ríbezle a egreše v záhradkách
Stromčekové ríbezle a egreše v záhradkách
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Plody ríbezlí sú ovocím horúceho leta, obsahujú množstvo cenných, pre zdravie a osvieženie človeka potrebných látok. Dozrievajú v období prázdnin a dovoleniek. Konzumujeme ich v čerstvom stave, alebo ich spracovávame na výrobky, ktoré sú v domácnostiach veľmi obľúbené, ako sú džemy, rôsoly, sirupy, mušty, džúsy, vína ap. Záhradkári s obľubou vysádzajú stromčekové tvary ríbezlí a egrešov a môžeme povedať, že celkom oprávnene. Ovocie zo stromčekov je kvalitné, dobre sa oberá, úroda býva pravidelná, čiastočne aj preto, že mrazy tak nepoškodzujú ich kvety, lebo korunky sú vyššie. Nie je zanedbateľné ani to, že stromčeky začínajú rodiť skoro, často už prvý rok po výsadbe. Z estetického hľadiska je dôležitý výber miesta na výsadbu stromčekov v záhradke. Môžeme nimi oddeliť okrasnú časť od úžitkovej, vhodné sú do radovej výsadby popri chodníkoch do budovy, alebo popri chodníkoch v záhradkách vôbec. Tiež sú vhodné na vytvorenie krycej steny pri stánkoch, bazénoch a niektorých častiach oplotenia. Najvhodnejší termín výsadby je jeseň a to od októbra až do zamrznutia pôdy. Môžeme sadiť aj na jar, ale hneď po rozmrznutí pôdy, pretože ríbezle a egreš pučia z ovocných druhov ako prvé. Keď ich zasadíme naj jeseň, v priebehu budúceho roka už môžeme získať ukážkovú úrodu a veľmi dobré prírastky. V radoch vysádzame na vzdialenosť 0,8 až. 1 m a rady od seba dávame na vzdialenosť 2,5 až 3 m. Pred výsadbou pozemok dobre pripravíme. Odstránime trváce buriny a zarýľujeme maštaľný hnoj, alebo kompost v množstve 4 kg na m2. Túto prípravu urobíme najmenej mesiac pred výsadbou. Keď sadíme do čerstvo pripravenej pôdy, stromčeky sa obyčajne v zimnom období povytiahnu, korene sú potom vystavené mrazom, čo je nežiadúce. Aby sme sa tomuto vyhli, je lepšie v každom prípade stromčeky vysadiť o 100 až 150 mm hlbšie, ako boli pôvodne v škôlke. Kolíky dáme už pred výsadbou. Po vysadení stromčeky hneď dobre zalejeme, ale ku kolíkom ich priviažeme až na jar budúceho roka. Pri klasickom spôsobe výsadby používame kolíky z trváceho dreva - agátové, dubové, bukové, aby vydržali počas celého životného cyklu stromčekov a ku každému zasadíme jeden stromček. Kolíky majú prečnievať najmenej 200 mm nad korunkou. Keď siahajú iba pod korunku, pri bohatej úrode sa môže stromček ľahko zlomiť. Bez opory môžeme pestovať iba nízkokmenné stromčeky, aj to len niektoré kultivary, ktoré vytvárajú pevné kmieniky a majú tvrdé drevo. Z ríbezlí 'H. R. Spätlese', BO 67 (Tatran), z egrešov 'Bílý nádherný', ale aj tu je potrebné rátať s ohýbaním sa k zemi. Výhodný je netradičný, nový spôsob pestovania stromčekových tvarov. Tento spočíva v tom, že ku kolíku, najlepšie ku kovovému, alebo k nehrdzavejúcej rúrke, vysadíme tri stromčeky. Najnižší má korunku vo výške 0,4 m, stredný vo výške 0,85 m a najvyšší vo výške 1,30 m. Pri uvedených výškach koruniek je potrebná dvojmetrová výška rúrky, pričom z nej 0,5 m zatlčieme do zeme. Stromčeky ku kolíkom pripevníme na troch miestach vždy pod korunkou, najlepšie páskou PVC. Výhoda tohoto spôsobu spočíva predovšetkým v umiestnení trojnásobného počtu jedincov na rovnakú plochu, ako pri klasickom spôsobe. Tým sa dokonale využije priestor, vytvoria sa súvislé valce a v priebehu dvoch, troch rokov aj súvislá vysoká stena. Keď v priemere rátame s úrodou na stromček 3 kg, pri tomto spôsobe získame 9 kg približne pri rovnakej agrotechnike. Tento spôsob pestovania stromčekových ríbezlí a egrešov je možný hlavne preto, že podpníková meruzalka plytko a na široko korení. S tým treba rátať pri agrotechnických zásahoch, hlavne okopávky robíme veľmi plytko. Najlepšie je, keď udržujeme čierny úhor dotykovými chemickými prostriedkami v radoch na šírku 0,5 m a pri viacerých radoch medziradie zatrávnime, trávu často kosíme a ponechávame ju ako nástielku. Zo záhradkárskeho hľadiska je pri tomto spôsobe pestovania zaujímavá tiež kultivarová a druhová kombinačná možnosť. Napríklad pri jednom kolíku môžeme mať tri stromčeky bielych ríbezlí, pri druhom tri stromčeky červených ríbezlí, pri treťom tri stromčeky čiernych ríbezlí a pri štvrtom tri stromčeky egrešov. Môžu to však byť rôzne varianty. Napr. môžeme kombinovať červené, biele, čierne ríbezle pri jednom kolíku spoločne, alebo môžeme kombinovať ríbezle s egrešmi ap. Pokiaľ ide o sortimentovú skladbu, z bielych ríbezlí odporúčame kultivary 'Primus'. 'Blanka', Viktória' a BO 71 ('Meridián). Z červených ríbezlí - 'Jonkheer van Tets'. BO 67 (Tatran'), BO 176 ('Alfa'), BO 157 ('Bohémia'), BO 123 ('Slovakia'). 'Red Lake a BO 80 ('Perla') majú kvalitné plody, ale životnosť stromčekov je kratšia, pretože fenotypovo inklinujú k botanickému druhu Ribes sativum. Z čiernych ríbezlí odporúčame BO 619 ('Eva'), BO 663 ('Vltava'), BO 539 ('Lúčnica'), 'Bogatýr' a 'Neosypajuščajšia'. Z egrešov 'Bílý nádherný', 'Industria', 'Triumfanť, LO 9-31-54, BO 1018 'Británia' a 'Česká koruna'. Obyčajne ríbezľových a egrešových stromčekov býva v našich škôlkach nedostatok a keď berieme do úvahy, že v prípade hustej výsadby ich potrebujeme oveľa viac, bude dobre, keď k takejto výsadbe budeme pristupovať plánovite a stromčeky si dopestujeme sami v záhradke. Najjednoduchším spôsobom, pri ktorom potrebujeme minimálne zariadenie, zároveň dosiahneme maximálnu ujateľnosť, je štepenie v auguste. V tomto období je podpníková meruzalka už dostatočne vyrastená. V požadovanej výške, v mieste štepenia odstránime listy, aby pri štepení neprekážali a urobíme rez ako pri očkovaní (T rez). Vrúbeľ s tromi očkami pripravíme ako pri kopulácii. Vsunieme ho do rezu na podpníku, zaviažeme PVC páskou, rezné plochy zatrieme voskom alebo latexom. V roku štepenia už iné práce nerobíme, ani podpník nad miestom štepenia neskracujeme. V budúcom roku v predjarí robíme rez na ostro, odstránime podpníkovú časť nad miestom štepenia a odstránime aj viazaciu hmotu. V spodnej časti štepenca čo najnižšie nad povrchom pôdy urobíme zárez, tzv. V zárez a nakopcujeme zeminu. V priebehu vegetácie odstraňujeme postranný obrast na štepenci. V jeseni už odkopávame hotové stromčeky, ktoré môžeme vysádzať na trvalé miesto. Rez po výsadbe robíme čo najhlbší. Výhonky zrežeme v predjarí na 2 až 3 púčiky. V ďalších rokoch ponechávame 9 až 12 hlavných výhonkov, ktoré sú v korunke stromčeka rovnomerne rozmiestnené. Odstraňujeme nadpočetné výhonky, nevhodne umiestnené a choré. Každý rok ponechávame 3 až 4 jednoročné výhonky a zároveň odstránime taký istý počet výhonkov starších ako 3 roky. Tým zároveň korunky stromčekov každý rok zmladzujeme, predlžujeme ich životnosť a dostávame pekné a kvalitné ovocie. Pri ochrane venujeme hlavnú pozornosť zamedzeniu výskytu a rozšírenia roztočca ríbezľového, roztoča chmeľového, pačiašky ríbezľovej a múčivky egrešovej. Insekticídy pri týchto druhoch nie je vhodné aplikovať pri poklese teplôt pod 5°C a tiež vtedy, keď teploty vystúpia nad 25°C.